AHOT - aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen

AHOT tarkoittaa opiskelijan opintojen tai osaamisen tunnistamista, joita opiskelija voi hyväksilukea nykyisiin opintoihin. Opiskelijan tulee itse olla aloitteellinen hyväksilukemisprosessin käynnistämisessä. Opiskelija arvioi onko hänellä nykyisen tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja HOPSia laatiessa varmistetaan hyväksilukemisen mahdollisuus. Hyväksiluettavan osaamisen on oltava tutkinnon opetussuunnitelman, opintokokonaisuuden tai opintojakson osaamistavoitteiden mukaista.

Osaamista voi syntyä joko koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa hankittuina opintoina (formaali oppiminen) tai muulla tavoin hankittuna osaamisena (esimerkiksi työkokemus, harjoittelu, luottamustehtävät, kielitaito).

Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja arvioi onko sinulla hyväksiluettavia opintoja tai muuta osaamista.

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisen (AHOT) linjaukset Oulun yliopistossa: 

Oulun yliopiston AHOT-linjaukset