University of Oulu, 2016

Erasmus+ harjoittelu

Erasmus+ harjoittelu on Euroopan unionin rahoittama harjoitteluohjelma. Ohjelman kautta tuetaan opiskelijoiden harjoittelua myöntämällä apurahaa harjoittelujaksolle kattamaan siitä aiheutuneita kuluja. Ohjelman kautta ei välitetä harjoittelupaikkoja, vaan opiskelija etsii paikan itsenäisesti.

Harjoitteluun voi lähteä Erasmus+ ohjelmaan osallistuviin maihin. Niitä ovat EU:n jäsenvaltiot Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro sekä ETA/EFTA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein. Lisäksi Makedonia ja Turkki. Sveitsi ei ole mukana Erasmus+ -ohjelmassa, kysy muita rahoitusmahdollisuuksia harjoittelun yhdyshenkilöltä.

 

Harjoittelun ehdot kaudella 1.6.2019 - 30.9.2020

 • harjoittelu on kyseisellä harjoittelukaudella, 1.6.2019-30.9.2020 (Huom! Lokakuulle jatkuvia harjoittelujaksoja voidaan tukea seuraavasta Erasmuskauden rahoituksesta, mikäli muut ehdot täyttyvät)
 • on tarkoitettu läsnä olevaksi ilmoittautuneille Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille (Huom! Ohjelmaan ei voi osallistua opiskelija, joka valmistuu harjoittelun aikana),
 • harjoittelu täyttää 12 kk/sykli –periaatteen, kts. periaate alla,
 • kestää 2-12 kk, työaika väh. 30 h/vk. Harjoittelun minimikesto 2 kk tarkoittaa vähintään 60 vuorokautta,
 • harjoittelupaikaksi soveltuvat julkiset ja yksityiset organisaatiot sekä yritykset*,
 • harjoittelupaikka ei ole EU:n toimielimissä tai EU-tukea hallinnoivissa organisaatioissa (Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä soveltuu Erasmusohjelmaan),
 • opiskelija voi saada harjoittelusta palkkaa ja on silti oikeutettu Erasmus-harjoitteluapurahaan,
 • harjoittelu on osa opintoja,
 • opiskelija on läsnäoleva koko harjoitteluajan ja
 • opiskelija ei saa harjoittelulleen muut rahallista tukea yliopistolta tai OPH:lta (entinen CIMO).

* Opiskelijan kotimaata edustavat organisaatiot ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot, koulut, vientikeskukset), ovat hyväksyttäviä harjoittelupaikkoja mikäli Erasms-harjoittelun monikulttuurinen ulottuvuus toteutuu. Tämä lisäarvo kirjataan Erasmus -työharjoittelusopimukseen.

12kk/sykli –periaate

Opiskelija voi suorittaa useita opiskelu- ja harjoitteluvaihtoja opintojensa aikana. Erasmus-vaihtoja ja –harjoitteluja voi olla yhteensä enintään 12 kk ajan kullakin kolmella tutkintotasolla; kandi-, maisteri-  ja tohtoritaso. Siirtymävaiheessa vanhan Erasmus-ohjelman aikana samalla tutkintotasolla suoritetut vaihtojaksot otetaan huomioon. Esimerkiksi jos opiskelija on osallistunut 6 kk Erasmus-opiskeluvaihtoon kandi-opintojensa aikana niin hän voi kandi-opintojensa aikana osallistua Erasmus+ opiskelu- ja harjoitteluvaihtoihin yhteensä vielä 6 kuukauden ajaksi. Maisteriopintojensa aikana hän voi suorittaa Erasmus+ vaihtoja yhteensä 12 kk. 

Harjoittelun tuki

Tukea ei myönnetä takautuvasti harjoittelun alkamisen jälkeen. Erasmustuki voidaan myöntää enintään 12 kk harjoitteluun. Opiskelijan Erasmus-harjoittelu voi kestää enemmän kuin 12 kk, mutta tuki maksetaan enintään 12 kk ajalle.

Erasmus+ tuki koostuu kolmesta osasta:

 • Euroopan unionin Erasmus-apurahasta sekä
 • Oulun yliopiston apurahasta 810 EUR, joka maksetaan mikäli harjoittelu kestää väh. 3 kk (vuonna 2019). Mikäli harjoittelu on palkallinen, tämä apuraha myönnetään harkinnanvaraisesti. Harkinnanvaraisuutta käytetään tilanteessa jossa palkka on yli 1000 EUR/kk. 
 • Perheelliselle alaikäisen lapsen huoltajalle voidaan myöntää Erasmusohjelman erillisapurahaa, riippumatta siitä, lähteekö lapsi mukaan. 

Erasmus-apuraha lasketaan harjoittelupäivien mukaan. Apurahan suuruus on:

 • 18 EUR/päivä, 540 EUR/KK 1. kategorian maihin: Irlanti, Iso-Britannia, Islanti, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi ja Tanska.
 • 16 EUR/päivä, 480 EUR/KK 2. kategorian maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia. Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja  Viro.
 • Perheellisen Erasmusapurahat ovat 1. kategorian maihin on 620 EUR/kk ja 2. kategorian maihin 560 EUR/kk.

Uudet maat kyseisissä kategorioissa on kursivoitu.

Erasmus-apuraha maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä 80% harjoittelujakson alussa ja loput 20% kun opiskelija on raportoinut harjoittelusta Erasmusohjelman sääntöjen mukaan. Yliopiston apuraha maksetaan ensimmäisen maksuerän yhteydessä.

Esteettömyystuki

Henkilöille, joilla vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve aiheuttaa harjoittelujaksolle ylimääräisiä kustannuksia ja jotka eivät saa esteettömyystukea yliopiston ulkopuoliselta taholta voivat hakea lisäksi esteettömyystukea. Lisää tietoa löytyy OPH:n sivulta.

Kielitaidon testaus ja kielivalmennus

Ohjelmaan osallistuvan tulee suorittaa online-kielitesti ennen ja jälkeen ulkomaanjakson. Kielitesti tehdään silloin, kun harjoittelun pääasiallinen työskentelykieli on yksi EU:n eniten käytetyistä kielistä: englanti, espanja, saksa, ranska, italia tai hollanti. Kielitestauksen tarkoituksena on arvioida tarvetta kielivalmennukseen sekä mitata kielitaidon kehittymistä harjoittelun aikana. Vastaanottavalle harjoitteluorganisaatiolle ei välitetä kielitestin tulosta. Kielitestin jälkeen opiskelijalle mahdollisesti tarjotaan osallistumisoikeutta online-kielivalmennuskurssille. Sen suorittaminen on vapaaehtoista.

Erasmus+ tuen hakeminen

Harjoittelupaikan löydyttyä opiskelija tekee sähköinen hakemus SoleMOVEen. Sähköisen hakemukseen liitetään harjoittelusopimus Learning Agreement for Traineeships, jonka allekirjoittavat opiskelija, harjoitteluorganisaation edustaja ja tiedekunnan/tutkinto-ohjelman edustajana opintojakson vastuuhenkilö. Harjoittelusopimuspohja löytyy harjoittelun lomakkeet -sivulta.

Hakemus täytetään valmiiksi (myös ym. kolmen tahon allekirjoitukset). Harjoittelupaikan sopivuus, laatu ja opintoihin hyväksilukeminen arvioidaan tutkinto-ohjelmassa. Täytetty ja allekirjoitettu Learning Agreement for Traineeships palautetaan sähköisesti ohjeiden mukaan SoleMOVEen. Kun harjoittelu on hyväksytty SoleMovessa, opiskelija vahvistaa hakemuksensa (confirm) ja hakee apurahaa SoleGrant –ohjelmassa hyväksyen samalla apurahan ehdot.

Harjoittelun raportointi

Erasmus-harjoittelu raportoidaan SoleMoveen. Raportin liitteeksi laitetaan Traineeship Certificate joka on työnantajan todistus harjoittelusta. Todistuspohja löytyy Learning Agrement for Traineeships -sopimuspohjasta. Lisäksi opiskelijan tulee liittää SoleMoveen opintosuoritusrekisteri josta näkyy harjoittelun hyväksiluku opintoihin. Opiskelijan tutkinto-ohjelma/oppiaine voi edellyttää opiskelijalta raporttia suoritusmerkinnän ehtona. Lisäksi opiskelijan tulee antaa harjoittelusta palautetta SoleMoven After Exchange- ja Feedback -välilehdillä.

Harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä ole yhteyksissä harjoittelun yhdyshenkilöihin.

HUOM: Tukihakemuksia ei käsitellä 6.7 - 2.8.

 

Viimeksi päivitetty: 5.6.2020