Kauppatieteet

Kauppatieteet, Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

 • AACSB-akkreditoitu kansainvälinen kauppakorkeakoulu ja tutkinto-ohjelmat

 • Laaja-alainen KTK-tutkinto-ohjelma antaa hyvät valmiudet työelämään – pääaineeseen erikoistutaan maisterivaiheessa

 • Konkreettisia taitoja työelämään: työharjoittelua, yritysvieraita sekä projektitöitä yrityksille

Lue lisää ja hae

Kauppatieteiden korkeakoulututkinto avaa ovia monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, myös kansainvälisille areenoille. Kauppakorkeakouluista valmistuneet ovat tutkimusten mukaan sekä työllistymisen että palkkauksen osalta kaikkien valmistuneiden kärkeä.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma sisältää oppisisältöjä seuraavista talous- tai liiketaloustieteen aihealueista: taloustiede, rahoitus, laskentatoimi, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen ja markkinointi. Ohjelmassa opiskellaan myös kieliä, matematiikkaa ja tilastotiedettä sekä opiskelijan valitsema sivuainekokonaisuus. Laaja-alainen tutkinto antaa opiskelijoille kattavan ymmärryksen liiketoiminnan ja talouden eri osa-alueista ja erinomaiset taidot maisterivaiheen opintoihin sekä modernin työelämän tarpeisiin.

Intensiivinen, omaan erikoistumisalueeseen keskittyvä opiskelu toteutuu maisterivaiheen opinnoissa. Maisterivaiheen pääaine vahvistetaan kandiopintojen kolmannen lukuvuoden alussa.

Erikoistumisvaihtoehdot ovat:

 • kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen
 • laskentatoimi
 • markkinointi
 • rahoitus
 • taloustiede

Työelämäyhteistyö on vahvaa sekä ohjelmien suunnittelussa että kursseilla. Opiskelu on yhtä aikaa sekä rentoa että haasteellista: monipuoliset opetusmenetelmät ja korkeatasoinen opetus takaavat asiantuntijuuden kehittymisen yhteisöllisessä ilmapiirissä. Koulutuksessa panostetaan kansainvälisyyteen. Kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on valittavanaan runsaasti laadukkaita vaihtokohteita, kansainväliset opiskelukaverit ja laaja kielikurssivalikoima. Lisäksi aktiivinen ainejärjestö Finanssi ry tarjoaa jäsenilleen lukemattomia vapaa-ajan tapahtumia sekä opintoja tukevaa ohjelmaa, kuten yritysvierailuja.

Kauppatieteiden maisterin mahdollisia työnimikkeitä:

 • henkilöstöpäällikkö
 • tilintarkastaja
 • markkinointipäällikkö
 • analyytikko
 • salkunhoitaja

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • äidinkieli
 • vieraat kielet
 • yhteiskuntaoppi
 • psykologia
 • matematiikka