Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

 • Oululainen rakennustekniikan diplomi-insinööriosaaminen on maailmanlaajuisesti tunnettua

 • Rakennusala yhdistää kestävät rakenteet, tie- ja liikennetekniikan, korjausrakentamisen ja tuotannon automatisoinnin

 • Uudenlaiset rakennusmateriaalit ja tietotekniset ratkaisut tuovat positiivisia haasteita

Lue lisää ja hae

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka kehittyvät nopeasti. Uudenlaiset rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen sekä tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuovat alalle jatkuvasti positiivisia haasteita. Myös yhdyskuntien perusrakenteiden ylläpito sekä kasvava rakennuskanta tarjoavat monipuolisia tehtäviä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin työnkuvaan kuuluu rakennetun ympäristön rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien, teiden, väylien, vesihuollon verkostojen ja muun infran rakenteellinen ja taloudellinen suunnittelu. Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee myös tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajia.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma sisältää aluksi kaksi erillistä opintosuuntaa: rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian sekä yhdyskuntatekniikan. Suunnitteilla on lisäksi kolmas opintosuunta, joka käsittelee rakentamisterveyttä ja elinkaarirakentamista.

Rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia tähtäävät erikoisosaamiseen rakenteiden suunnitteluun teräksestä, puusta ja betonista. Oululaiset rakennesuunnittelun diplomi-insinöörit ovat tunnettuja suurien siltojen, hallien ja muiden rakennusten suunnittelijoina.

Yhdyskuntatekniikka antaa perustiedot ja -taidot yhdyskuntien toiminnan perustana olevan infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja korjaamiseen.

Näiden lisäksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatin tutkinnossa voi suuntautua kaivostekniikkaan, jonka jälkeen opiskelija siirtyy DI-vaiheessa kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Diplomi-insinöörin tutkinto antaa mahdollisuuden toimia erilaisissa rakennusalan asiantuntija-, kehittämis-, viranomais- ja johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Tyypillisiä työnantajia ovat infra- ja rakennusalan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • sillansuunnittelija
 • rakennusinsinööri
 • geotekninen suunnittelija
 • tuotantoinsinööri
 • ylitarkastaja
 • projektipäällikkö
 • tietomallikoordinaattori

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • fysiikka
 • englanti