Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Kestävä kehitys vaikuttaa kaikkiin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintojen osa-alueisiin. Se huomioidaan materiaalivalinnoissa, suunnittelutehtävissä ja elinkaarianalyyseissä. Aihealue toistuu ja tulee pohdittavaksi erilaisissa tilanteissa, kun opetuksessa siirrytään opintojaksolta toiselle.

 • Oululainen rakennustekniikan diplomi-insinööriosaaminen on maailmanlaajuisesti tunnettua.
 • Rakennusala yhdistää kestävät rakenteet, tie- ja liikennetekniikan, korjausrakentamisen ja tuotannon automatisoinnin.
 • Uudenlaiset rakennusmateriaalit ja tietotekniset ratkaisut tuovat positiivisia haasteita.

Miksi rakennustekniikkaa Oulussa?

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijana olet osa merkittävää yhteiskunnallista muutosta. Pääset kehittämään innovatiivisia rakennus- ja infrastruktuuriratkaisuja, jotka auttavat sopeutumaan globaaleihin muutoksiin. Osaava henkilökunta, rento pohjoisen ilmapiiri ja useat alan harjoittelu- ja työpaikat ovat myös vahvuuksiamme.

Erittäin monipuolinen tekniikan ala

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan asiantuntijana opit uudenlaisista rakennusmateriaaleista ja rakentamisen teollistumisesta. Tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuo alalle koko ajan lisää positiivisia haasteita.

Valmistuttuasi työnkuvaasi voi kuulua esimerkiksi rakennetun ympäristön, kuten rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien sekä teiden, väylien, vesihuollon verkostojen ja muun infrastruktuurin rakenteellinen ja taloudellinen suunnittelu. Ala kehittyy nopeasti, joten tarvetta on myös tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajille.

Tutkinto-ohjelmassa voit valita kahden opintosuunnan, rakennesuunnittelun tai yhdyskuntatekniikan, väliltä. Suunnitteilla on myös kolmas opintosuunta, joka käsittelee rakentamisterveyttä ja elinkaarirakentamista.

 

 

45

aloituspaikkaa

 

4250 €

mediaanipalkka

 

0 %

työttömänä

 

Töitä julkisella ja yksityisellä sektorilla

Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian asiantuntijana kasvat erikoisosaajaksi teräs-, puu- ja betonirakentamisen suunnittelussa. Oulusta valmistuneet rakennesuunnittelun diplomi-insinöörit ovat tunnettuja suurien siltojen, hallien ja muiden rakennusten suunnittelijoina.

Yhdyskuntatekniikan asiantuntijana saat perustiedot ja -taidot yhdyskuntien toiminnan perustana olevan infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja korjaamiseen. Voit myös suuntautua kaivostekniikkaan, jolloin siirryt diplomi-insinöörivaiheessa kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan asiantuntijana voit toimia erilaisissa rakennusalan asiantuntija-, kehittämis-, viranomais- ja johtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Tyypillisiä työnantajia ovat infrastruktuuri- ja rakennusalan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • sillansuunnittelija
 • rakennusinsinööri
 • geotekninen suunnittelija
 • tuotantoinsinööri
 • ylitarkastaja
 • projektipäällikkö
 • tietomallikoordinaattori.

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • fysiikka
 • englanti.

 

Hae meille opiskelemaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa:
 

Lue lisää ja hae