Tuotantotalous

Tuotantotalous, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Tuotantotalous pyrkii lisäämään tuottavuutta, laatua ja työhyvinvointia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monitieteisessä tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät runsas tekninen osaaminen, taloustieteen menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisten käyttäytymisestä.

 • Poikkitieteellinen tutkinto-ohjelma, joka yhdistää tekniikkaa, taloutta ja ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä.
 • Erinomaiset uramahdollisuudet ja työelämävalmiudet opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta.
 • Kansainvälinen opiskeluilmapiiri sekä kotimaassa että monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa.

Osaamisesi edistää kestävää kehitystä

Opit ratkaisemaan organisaatioiden tuotantotaloudellisia ongelmia ja esittämään perusteltuja kehitysehdotuksia laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi - kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Monipuolinen, kansainvälinen ja käytännönläheinen opintokokonaisuus

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa opit esittämään perusteltuja kehitysehdotuksia tuotantotaloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi. Pääset opiskelemaan myös kauppatieteitä, kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja, kuten matematiikkaa ja fysiikkaa, sekä sivuaineopintoja, joita voit valita kaikilta tekniikan aloilta. DI-vaiheessa voit erikoistua joko tuotannollisen toiminnan tai tuotehallinnan ammattilaiseksi ja voit täydentää osaamistasi organisaation ja osaamisen johtamisella, projektijohtamisella tai prosessi- ja laatujohtamisella.

Opiskeluilmapiiri on kansainvälinen sekä kotimaassa että monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa. Pääset tekemään tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa ja edistämään oppimistasi vierailijaluentojen sekä harjoitustöiden kautta. Samalla saat käytännön kokemusta ja kontakteja työnantajiin jo opiskeluaikanasi.

 

40

aloituspaikkaa

 

4400 €

mediaanipalkka

 

2

opintosuuntaa: tuotannollinen toiminta tai tuotehallinta

Laaja-alaisia ja monipuolisia urapolkuja

Opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta uramahdollisuutesi ja työelämävalmiutesi ovat erinomaiset. Työllistyt todennäköisesti teknistaloudellisiin kehitys- ja johtotehtäviin, jotka liittyvät tuotantoon, tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, projekteihin ja henkilöstöön.

Tuotantotalouden osaajana sinulla on tiedot ja taidot työskennellä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tuottavuutta, laadukkuutta ja työhyvinvointia parantaen.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • kehitysjohtaja
 • laatupäällikkö
 • projektipäällikkö
 • tuotantopäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • turvallisuuspäällikkö.

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • fysiikka
 • englanti.

 

Hae meille opiskelemaan tuotantotaloutta:

Lue lisää ja hae