Haluan opiskella tuotantotaloutta

Tuotantotalous

Tuotantotalous, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Tuotantotalous pyrkii lisäämään tuottavuutta, laatua ja työhyvinvointia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monitieteisessä tutkinto-ohjelmassa opit analysoimaan monimutkaisia ilmiöitä ja kehittämään luovia ja kestäviä ratkaisuja organisaatioiden ja arvoverkostojen ongelmiin.

  • Poikkitieteellinen tutkinto-ohjelma, jossa yhdistyvät tekniikka, liiketalous ja ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä.
  • Erinomaiset uramahdollisuudet ja työelämävalmiudet opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta.
  • Kansainvälinen opiskeluilmapiiri sekä kotimaassa että monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa.

Osaamisesi edistää kestävää kehitystä

Opit ratkaisemaan organisaatioiden tuotantotaloudellisia ongelmia ja esittämään perusteltuja kehitysehdotuksia laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi - kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Monipuolinen, kansainvälinen ja käytännönläheinen opintokokonaisuus

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa opit etsimään asioiden välisiä yhteyksiä ja analysoimaan laajoja kokonaisuuksia tuotantotaloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi jatkuvasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa.

Pääset opiskelemaan myös kauppatieteitä, kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja, sekä sivuaineopintoja, joita voit valita kaikilta tekniikan aloilta. DI-vaiheessa erikoistut joko tuotannon ja toimitusverkostojen johtamisen, tuotehallinnan tai projektijohtamisen ammattilaiseksi, ja voit täydentää osaamistasi organisaation ja osaamisen johtamisella tai prosessinkehityksellä ja analytiikalla.

Opiskeluilmapiiri on kansainvälinen sekä kotimaassa että monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa. Pääset tekemään tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa ja edistämään oppimistasi vierailijaluentojen sekä harjoitustöiden kautta. Samalla saat käytännön kokemusta ja kontakteja työnantajiin jo opiskeluaikanasi.

 

45

aloituspaikkaa

 

4400 €

mediaanipalkka

 

2

opintosuuntaa: tuotannollinen toiminta tai tuotehallinta

Laaja-alaisia ja monipuolisia urapolkuja

Opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta uramahdollisuutesi ja työelämävalmiutesi ovat erinomaiset. Työllistyt todennäköisesti teknistaloudellisiin kehitys- ja johtotehtäviin, jotka liittyvät tuotantoon, tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, projekteihin ja henkilöstöön.

Tuotantotalouden osaajana sinulla on tiedot ja taidot työskennellä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tuottavuutta, laadukkuutta ja työhyvinvointia parantaen.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • kehitysjohtaja
  • laatupäällikkö
  • projektipäällikkö
  • tuotantopäällikkö
  • tuotepäällikkö
  • turvallisuuspäällikkö

 

 

Kiinnostuitko tuotantotaloudesta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa