Tuotantotalous

Tuotantotalous, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
 

 • Poikkitieteellinen tutkinto-ohjelma, joka yhdistää tekniikkaa, taloutta ja ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä

 • Erinomaiset uramahdollisuudet ja työelämävalmiudet opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta

 • Kansainvälinen opiskeluilmapiiri sekä kotimaassa että monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa

Lue lisää ja hae

Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut työskentelee tyypillisesti teknistaloudellisissa kehitys- ja johtotehtävissä, jotka liittyvät yrityksen tai muun organisaation tuotantoon, tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, projekteihin ja henkilöstöön.

Opinnoissa on tyypillistä tiivis yhteistyö teollisuuden ja elinkeinoelämän kanssa: Luennoilla käytetään oppimisen edistämiseksi organisaatioiden käytännön haasteita ja vierailijoita yrityksistä. Lisäksi harjoitustyöt tehdään usein koskien todellisia yritysten ongelmia. Näin opiskelijat saavat käytännön kokemusta ja kontaktin mahdolliseen tulevaan työnantajaansa.

Tutkinto sisältää:

 • tuotantotalouden opintoja
 • kauppatieteiden opintoja
 • kieliopintoja
 • matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja, kuten matematiikkaa ja fysiikkaa
 • tekniikan opintoja

Tuotantotalouden kandidaatti hallitsee tuotantotalouden perusmenetelmät sekä valitsemansa tekniikan sivuaineen perusteet.

Tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistuu joko tuotannollisen toiminnan tai tuotehallinnan ammattilaiseksi ja voi täydentää osaamistaan organisaation ja osaamisen johtamisella, projektijohtamisella tai prosessi- ja laatujohtamisella.

Tuotantotalous tarjoaa mahdollisuuden työskennellä yksityisellä sektorilla eri toimialoilla, yrittäjänä tai julkisissa organisaatioissa. Tuotantotalouden osaajalla on tiedot ja taidot työskennellä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tuottavuutta, laadukkuutta ja työhyvinvointia parantaen huomioiden samalla kestävän kehityksen periaatteet.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • kehitysjohtaja
 • laatupäällikkö
 • projektipäällikkö
 • tuotantopäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • turvallisuuspäällikkö

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • fysiikka
 • englanti