Saavutettavuusseloste - oulu.fi -verkkopalvelu

Oulun yliopiston oulu.fi-verkkopalvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä EU:n saavutettavuusdirektiivi, joissa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Niiden vaatimukset koskevat oulu.fi-verkkopalvelua 23.9.2020 alkaen.

Oulu.fi-verkkopalvelu on julkaistu pääsivuston osalta vuonna 2011, jonka jälkeen verkkopalvelua on uudistettu jatkuvasti vaiheittain sekä rakenteeltaan että vuonna 2016 ulkoasun osalta. Verkkopalvelun päivitys jatkuu edelleen ja uudistetaan kokonaisuudessaan vuosien 2020-2021 aikana. Verkkopalvelun uudistus tapahtuu tiedekunta ja yksikkö sekä palvelu kerrallaan vastaamaan WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa.

Oulu.fi-verkkopalvelun verkkosisällöt eivät toistaiseksi kaikilta osin vastaa tavoitetasoa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 21.9.2020. 

Seloste perustuu sisäisesti tehtyyn arviointiin verkkopalvelun saavutettavuudesta. Verkkopalvelu uudistetaan kokonaisuudessaan vuosien 2020-2021 aikana ja julkaistavaan uuteen verkkopalveluun tehdään ulkopuolinen arviointi.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila (WCAG-kriteerien mukaan)

Tämä verkkopalvelu ei täytä WCAG 2.1 tason AA kaikkia vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Selosteessa mainittu sisältö ei ole saavutettava seuraavista syistä:
Verkkopalvelu uudistetaan kokonaisuudessaan vuosien 2020-2021 aikana.

Syy noudattamatta jättämiselle: kohtuuton rasite. 

Sivuston sisältö ja/tai toiminnot, jotka eivät ole vielä vaatimusten mukaisia

Olemme tietoisia verkkopalvelun saavutettavuuspuutteista. Saavutettavuuspuutteet koskevat paitsi osin teksti- ja kuvasisältöä myös osin palveluun ladattuja tiedostoja, videoita (upotettuina) tai muuta mediasisältöä.

Uudistamme verkkopalvelun vuosien 2020-2021 aikana, jolloin puutteet saavutettavuuden osalta saadaan päivitettyä vaatimusten mukaisiksi.

1. Havaittava

1.1. Tekstivastineet

Palvelussa ei ole tarvittavaa tekstivastinetta osalle visuaalisista elementeistä kuten painikkeet ja ikonit.

Osasta palvelun sisältämistä kuvista, videoista sekä linkeistä puuttuu tekstivastine tai tekstivastine on sama kuin kuvien ja videoiden otsikko tai tiedostonimi. 

1.2 Aikasidonnainen media (1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

Palveluun ladatuista videoista tai audiosisällöistä puuttuu tekstitys.

1.3 Mukautettava (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Palvelun sisällöissä käytettyä haitarielementtiä ei ole merkitty oikein. Haitarin otsikkoa ei ole merkitty painikkeeksi eikä siinä ole indikaatiota haitarin avattavuudesta ja sen tilasta (avattu/suljettu).

Osassa palvelun sisältöjä otsikot hyppäävät yli otsikkotasoja tai otsikot eivät ole hierarkkisessa järjestyksessä.

Sivuilta puuttuu merkintä H1 tason otsikkotasosta.

Osassa palvelun sisältöjä otsikkoa ei ole merkitty otsikkoelementiksi.

1.4 Erottuva
(1.4.1 Värien käyttö, 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti, 1.4.3 Kontrasti (minimi))

Osassa palvelun sisältämän tekstin ja tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde ei ole riittävä.

Palvelussa käytetään visuaalisia elementtejä, joiden väriyhdistelmät eivät täytä minimikontrastivaatimuksia. Esimerkkinä painikkeiden sininen taustaväri ja sen sisällä oleva valkoinen teksti.

2. Hallittava

2.1 Käytettävissä näppäimistöltä (2.1.1 Näppäimistö)

Palvelussa on osia, joita ei ole mahdollista käyttää näppäimistöllä.

2.4 Navigoitava (2.4.1 Ohita lohkot, 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 2.4.5 Useita tapoja)

Palvelusta puuttuu kokonaisuudessaan tuki useammalle navigointitavalle ja mahdollisuus paikallistaa yksi verkkosivu verkkosivujen joukosta.

Murupolku on käytettävissä vain osassa palvelua.

Linkkien kohde ja tarkoitus eivät kuvaa riittävän selkeästi asiayhteyttä.

Sisältöjen otsikointi ei ole selkeää ja johdonmukaista.

Palvelussa voidaan paikallistaa sisältöä haun avulla. Kaikki sisältö ei kuitenkaan ole saavutettavissa palvelun haun kautta. Esimerkkinä väitökset ja yhteystiedot.

3. Ymmärrettävä

3.1. Luettava (3.1.1 Sivun kieli, 3.1.2 Osien kieli)

Osassa palvelua sisällön kieli ei vastaa merkittyä kieltä tai sisältää merkityn kielen lisäksi toisen kielen, jota ei ole merkitty.

3.3 Syötteen avustaminen (3.3.3 Virheen korjausehdotus)

Hakutoiminto ei ohjaa tai avusta käyttäjää virheellisten hakujen yhteydessä.

Käyttäjää ei ohjeisteta tilanteissa, joissa haku ei tuota yhtään tulosta.

4. Toimintavarma

4.1. Yhteensopiva (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Palvelun kaikkia käyttöliittymäkomponentteja ei pysty käyttämään ohjelmallisesti, johtuen mm. puuttuvista arial-nimilapuista.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Lähetä saavutettavuuspalautetta sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@oulu.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, lähetä ensin palautetta sähköpostitse verkkopalvelun ylläpitäjälle yllä olevien oheiden mukaisesti. Vastauksessa voi mennä enintään 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Lue lisää