Anna-Maija Huhta

Anna-Maija Multas

FM

Tohtorikoulutettava
Informaatiotutkimus

Biografia

Olen valmistunut humanististen tieteiden kandidaatiksi pääainenani informaatiotutkimus. Filosofian maisteriksi valmistuin Oulun yliopistosta Tiedeviestinnän maisteriohjelmasta.

Väitöskirjani käsittelee terveyteen liittyviä lukutaitoja verkkoympäristöissä tarkastellen aihetta niin teoreettisesti kuin empiirisesti. Empiirisen tutkimuksen kohteena ovat nuoret tubettajat.

Tutkimusintressejä: terveyteen liittyvät lukutaidot, informaatiolukutaito, uudet lukutaidot, nuoret, sosiaalinen media, terveysviestintä ja videobloggaus/tubettaminen.  

Tutkimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta "Cognitive Authorities in Everyday Health Information Environments of Young People" (CogAHealth), jossa tutkimme mm. mitä tai keitä tiedonlähteitä nuoret pitävät luotettavina, ja miten auktoriteetit rakentuvat nykyajan monimuotoisessa terveysviestinnässä.

Tutkimusryhmät

  • CogAHealth
  • INSPIRES
  • HIM-Oulu&Åbo
  • Medical Research Center Oulu

Valikoidut julkaisut

  • Huhta, Anna-Maija; Hirvonen, Noora; Huotari, Maija-Leena (2018) Concepts related to health literacy in online information environments : A systematic review with an emphasis on approach to information. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Information literacy in the workplace : 5th European conference, ECIL 2017, Saint Malo, France, September 18-21, 2017, Revised Selected Papers. Kurbanoğlu, Serap; Boustany, Joumana; Špiranec, Sonja; Grassian, Esther; Mizrachi, Diane; Roy, Loriene. Communications in Computer and Information Science 810. 460-469. [Original]
  • Huhta, Anna-Maija; Hirvonen, Noora; Huotari, Maija-Leena (2018) Health Literacy in Web-Based Health Information Environments : Systematic Review of Concepts, Definitions, and Operationalization for Measurement. - Journal of medical internet research 20 (12), e10273 . [Original] [Self-archived]
  • Huhta, Anna-Maija; Hirvonen, Noora; Huotari, Maija-Leena (2018) Health information literacy practices of young bloggers: A nexus analytical study. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - The Sixth European Conference on Information Literacy (ECIL), September 24th-27th, 2018, Oulu, Finland : Abstracts . Špiranec, Sonja; Kurbanoğlu, Serap; Huotari, Maija-Leena; Grassian, Esther; Mizrachi, Diane; Roy, Loriene; Kos, Denis . Ei sarjaa/No series. Oulu, Oulun yliopisto, Department of Information and Communication Studies  . 43. [Original]
  • Huhta, Anna-Maija (2016) Nuorten terveyden uuslukutaidot : auktoriteettien rakentuminen ja tiedon tuottaminen sosiaalisessa mediassa. - Informaatiotutkimus 35 (3), 26-28, - . [Original]