Maija Toivanen

Maija Toivanen

FM

Väitöskirjatutkija
Maantiede

Yhteensä 3 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 27, joista eniten siteerattu julkaisu 10. Julkaisujen h-indeksi on 3.00. (Google Scholar)

Biografia

Maija Toivanen työskentelee väitöskirjatutkijana luonnonmaantieteen tutkimusryhmässä Maantieteen tutkimusyksikössä. Hänen väitöstutkimuksensa pureutuu geodiversiteettiin biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää paremmin luonnon monimuotoisuutta, sen säännönmukaisuuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tähän liittyvät näkökulmat niin elottomasta kuin elollisesta monimuotoisuudesta, eli geodiversiteetistä ja biodiversiteetistä. Toivasen kiinnostuksen kohteena väitöstutkimuksessa ovat  vesistöt ja vesikasvit, joiden monimuotoisuutta ymmärtämällä pystytään paremmin turvaamaan erittäin haavoittuvia makeanveden ympäristöjä. Toivasen väitöskirjaa rahoittaa Maj & Tor Nesslingin säätiö.

Toivanen työskentelee myös GlobalFood-hankkeessa, jossa tutkitaan globaalia ruoan saavutettavuutta modernien paikkatietomenetelmien avulla.

Tiedeviestintä on Toivasen erityisen kiinnostuksen kohde ja hän opiskelee alaa Oulun yliopiston TIEMA-ohjelmassa.

Tutkimusaiheet

 • Luonnon monimuotoisuus
 • Geodiversiteetti
 • Biodiversiteetti
 • Mittakaava
 • Vesiekosysteemit
 • Vesikasvit
 • Conserving Nature´s Stage -suojelustrategia
 • Paikkatietomenetelmät (GIS)

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Toimitussihteeri ja taittaja, Alue ja ympäristö 2020–
 • Johtokunnan jäsen, Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura 2019–
 • Toimituskunnan jäsen, Nordia Geographical Publications 2019–

Tutkimusryhmät

 • Physical Geography Research Group (PGRG)
 • Large-Scale Ecology Laboratory
 • Macrophyte Biogeography Lab

Valikoidut julkaisut

 • Alahuhta, Janne; Toivanen, Maija; Hjort, Jan (2020) Geodiversity-biodiversity relationship needs more empirical evidence. - Nature ecology & evolution 4 (1), 2-3 . [Original]
 • Toivanen, Maija; Hjort, Jan; Heino, Jani; Tukiainen, Helena; Aroviita, Jukka; Alahuhta, Janne (2019) Is catchment geodiversity a useful surrogate of aquatic plant species richness?. - Journal of biogeography 46 (8), 1711-1722 . [Original]
 • Alahuhta, Janne; Toivanen, Maija; Hjort, Jan; Ecke, Frauke; Johnson, Lucinda B.; Sass, Laura; Heino, Jani (2017) Species richness and taxonomic distinctness of lake macrophytes along environmental gradients in two continents. - Freshwater biology 62 (7), 1194-1206 . [Original]
 • Toivanen, Maija (2020) Saariselän huiput ovat tärkeitä tutkimuskohteita. - Saariselän Sanomat 16.08.2020
 • Toivanen, Maija (2020) Maisema merkitsee ihmiselle ja luonnolle. - Kaleva 16.04.2020
 • Toivanen, Maija (2019) Geodiversiteetti luonnon monimuotoisuuden näyttämönä. - Versus 17.1.2019, 1-4 . [Original]
 • Toivanen, Mauja (2019) Maija Toivasen kirje Alexander von Humboldtille: “Sinun jalanjäljissäsi”. - Science with Arctic Attitude -Blog 19.11.2019 .
 • Toivanen, Maija (2019) Mitä monimuotoisuuden tutkija miettii luonnossa?. - Maj & Tor Nesslingin Säätiön blogi 11.08.2019 .

Ohjauskokemus

Pro gradu -tutkielmat
 • Henna Snåre (2020) Vesikasvien lajirunsauteen vaikuttavat tekijät: mittakaavan merkitys ja globaalit säännönmukaisuudet

Tutkimusvierailut

 • Vieraileva tutkija, University of Nottingham (Englanti)
  25.2.2019 - 25.4.2019

  Tutkijavierailu Nottinghamin yliopiston eliömaantieteen tutkimusryhmässä yhteistyössä Assoc. Prof. Richard Fieldin ja Dr. Franziska Schrodtin kanssa.

Projektit

Max Hermansson (Unsplash)

Geodiversity as a surrogate for freshwater biodiversity and a measure of a conservation value

Geodiversity as a surrogate for freshwater biodiversity and a measure of a conservation value is MSc Maija Toivanen's PhD research project

Global geographic accessibility to food resources (GlobalFood)

Global geographic accessibility to food resources: Exploring spatial mismatch between food production, consumption and transport system by using bi