Maija Toivanen

Maija Toivanen

FM

Väitöskirjatutkija
Maantiede

Yhteensä 3 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 13, joista eniten siteerattu julkaisu 7. Julkaisujen h-indeksi on 2.00. (Google Scholar)

Biografia

Maija Toivanen työskentelee väitöskirjatutkijana luonnonmaantieteen tutkimusryhmässä Maantieteen tutkimusyksikössä. Hän on kiinnostunut luonnon monimuotoisuudesta. Hänen väitöstutkimuksen aiheena on Geodiversiteetti järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina, jota rahoittaa Maj & Tor Nesslingin säätiö. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää paremmin luonnon monimuotoisuutta, sen säännönmukaisuuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tähän liittyvät näkökulmat niin elottomasta kuin elollisesta monimuotoisuudesta, eli geodiversiteetistä ja biodiversiteetistä. Toivasen kiinnostuksen kohteena ovat etenkin vesistöt, joiden monimuotoisuutta ymmärtämällä pystymme paremmin turvaamaan hyvin haavoittuvien makeanveden ympäristöjen tulevaisuuden.

Tutkimusaiheet

 • Luonnon monimuotoisuus
 • Geodiversiteetti
 • Biodiversiteetti
 • Mittakaava
 • Vesiekosysteemit
 • Vesikasvit
 • Conserving Nature´s Stage -suojelustrategia
 • Paikkatietomenetelmät (GIS)

Muita julkaisuja

Toivanen, Maija (2019). Mitä monimuotoisuuden tutkija miettii luonnossa? Nesslingin säätiön blogi. [Original]

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran johtokunnan jäsen 2019–

Tutkimusryhmät

 • Physical Geography Research Group (PGRG)
 • Large-Scale Ecology Laboratory
 • Macrophyte Biogeography Lab

Valikoidut julkaisut

 • Alahuhta, Janne; Toivanen, Maija; Hjort, Jan (2020) Geodiversity-biodiversity relationship needs more empirical evidence. - Nature ecology & evolution 4 (1), 2-3 . [Original]
 • Toivanen, Maija (2020) Maisema merkitsee ihmiselle ja luonnolle. - Kaleva 16.04.2020
 • Toivanen, Mauja (2019) Maija Toivasen kirje Alexander von Humboldtille: “Sinun jalanjäljissäsi”. - Science with Arctic Attitude -Blog 19.11.2019 .
 • Toivanen, Maija; Hjort, Jan; Heino, Jani; Tukiainen, Helena; Aroviita, Jukka; Alahuhta, Janne (2019) Is catchment geodiversity a useful surrogate of aquatic plant species richness?. - Journal of biogeography 46 (8), 1711-1722 . [Original]
 • Toivanen, Maija (2019) Geodiversiteetti luonnon monimuotoisuuden näyttämönä. - Versus 17.1.2019, 1-4 . [Original]
 • Alahuhta, Janne; Toivanen, Maija; Hjort, Jan; Ecke, Frauke; Johnson, Lucinda B.; Sass, Laura; Heino, Jani (2017) Species richness and taxonomic distinctness of lake macrophytes along environmental gradients in two continents. - Freshwater biology 62 (7), 1194-1206 . [Original]

Tutkimusvierailut

 • Vieraileva tutkija, University of Nottingham (Englanti)
  25.2.2019 - 25.4.2019

  Tutkijavierailu Nottinghamin yliopiston eliömaantieteen tutkimusryhmässä yhteistyössä Assoc. Prof. Richard Fieldin ja Dr. Franziska Schrodtin kanssa.