Mikään todellisuus ei muokkaa itse itseään

Paulo Freire

Veli-Mikko Kauppi

KM

Tohtorikoulutettava
Kasvatusfilosofia

Biografia

Curriculum Vitae

Tutkimusaiheet

  • John Dewey
  • Älyn käsite
  • Kansalaisuuden käsite
  • Pragmatismi
  • Kriittinen kasvatustiede

Lyhyesti

Minua kiinnostaa älyn tarkastelu totutusta poikkeavalla tavalla. Väitän että älykkääseen toimintaan ja sen lisäämiseen pyrkivä kasvatus usein epäonnistuu tavoitteissaan, koska se lähtee liikkeelle vinoutuneesta ajatuksesta, jonka mukaan äly on ihmisten ominaisuus tai omaisuutta. Tutkimukseni pohjautuu pragmatistifilosofi John Deweyn teorioihin.

Tietokannat

Tutkimusryhmät

  • Tohtorikoulutettava, Theory and Philosophy of Education (TheorEd)
  • Tohtorikoulutettava, Theory and Practice of Learning in Civil Society (CS-Learn)
  • Tohtorikoulutettava, Growth into Citizenship in Civil Society Encounters (GROW)

Projektit

Growth into Citizenship in Civil Society Encounters

Growth into citizenship in civil society encounters is a consortium project which combines the expertise of development ethnography and ph

Theory and Practice of Learning in Civil Society

CS-LEARN is a consortium project between the University of Oulu and the University of Jyväskylä.