Mikään todellisuus ei muokkaa itse itseään

Paulo Freire

Veli-Mikko Kauppi

KM

Tohtorikoulutettava
Kasvatusfilosofia

Tutkimusaiheet

  • Paulo Freire
  • John Dewey
  • Kansalaisuuden käsite
  • Kansalaisjärjestöt
  • Kansalaisyhteiskunta

Lyhyesti

Minulla on työkokemusta monenkirjavista kasvatus- ja opetusalan tehtävistä ennen tutkijanuraani. Olen kiinnostunut Paulo Freiren ja John Deweyn kasvatustieteellisistä teorioista ja niiden yhdistämisestä. Väitöstutkimukseni käsittelee kansalaisuuden käsitettä kyseisten filosofien kautta ja se linkittyy GROW-hankkeen myötä kansalaisyhteiskunnan kohtaamisten tutkimukseen tansanialaisten ja ugandalaisten yhteistyötahojen kanssa.

Tutkimusryhmät

  • Tohtorikoulutettava, Growth into Citizenship in Civil Society Encounters

Projektit

Growth into Citizenship in Civil Society Encounters

Growth into citizenship in civil society encounters is a consortium project which combines the expertise of development ethnography and ph