University of Oulu, 2019

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esimerkiksi lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu yksilöllinen järjestely), tulee sinun täyttää ja toimittaa korkeakoululle yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esimerkiksi lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

 

Tästä voit ladata ja tulostaa yksilöllisten järjestelyjen hakulomakkeen.

Lähetä hakulomake liitteineen 7.4.2021 klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen Hakijapalvelut, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto.

Voit lähettää hakemuksen myös sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut@oulu.fi, mutta huomaathan, ettet voi lähettää salattua sähköpostia.

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa edellä mainitun määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että yksilöllisiä järjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Huomaathan, että yhteisvalinnoissa yksilöllisiä järjestelyjä haetaan siitä yliopistosta, jossa teet valintakokeen (poikkeuksena DIA-valinta).

Lääketieteellisten alojen valintakoe: Lue myös tarkemmat alakohtaiset ohjeet Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilta

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa on käytössä omat ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen. Katso ohjeet DIA-valinnan sivuilta.

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 17.3.2021