Lääketiede

Lääkärin työn ydin on ihmisten terveys ja hyvinvointi. Oulun yliopisto on modernin lääketieteen, lääkärikoulutuksen ja potilastyön edelläkävijä. Digitaaliset työkalut tukevat korkeatasoista ja käytännönläheistä opetusta.

Tutustu lääketieteeseen alana

Opiskele lääketiedettä Oulussa

 • Arvostettu, ihmisläheinen ammatti, jossa voit hyödyntää osaamistasi monipuolisesti lähes 50 erikoisalalla.
 • Saat laadukasta, tutkimusnäyttöperusteista opetusta.
 • Aloitat kliinisen opiskelun jo kolmantena opiskeluvuotena kahden vuoden pre-kliinisen vaiheen jälkeen.
 • Pääset osaksi kannustavaa, hyvästä yhteishengestä tunnettua Oulun lääkistä.
 • Lääkärikoulutus on monimuoto-opetusta kampuksella, Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja eri hoitoyksiköissä koko Pohjois-Suomen alueella.

Lääketieteen tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

156

Tutkintonimike

Lääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Tutkinnon laajuus

360 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Käytännönläheinen koulutus arvostettuun ammattiin sekä erinomaiset valmiudet tutkijan uralle

Lääketieteen tutkinto-ohjelma tarjoaa sinulle koulutuksen monipuoliseen, käytännölliseen, ihmisläheiseen ja arvostettuun ammattiin.

Saat runsaasti työelämävalmiuksia, sillä lääkärikoulutus on monimuoto-opetusta (blended learning), jota toteutetaan Kontinkankaan kampuksella Oulun yliopiston tiloissa, Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa, lähialueen terveyskeskuksissa sekä hajautettuna terveyskeskuksissa ja sairaaloissa koko Pohjois-Suomen alueella.

Tutkimuksen ja koulutuksen välinen yhteys on tutkinto-ohjelmassa tärkeä ja tarjoaa sinulle vankan perustan tieteelliselle ajattelulle. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, voit aloittaa sen jo peruskoulutuksesi aikana.

Kurssimaisen ja tiiviin opiskelun ansiosta valmistut tavoiteajassa eli kuudessa vuodessa.

7 800 €

mediaanipalkka

24 op

pakollista harjoittelua

Ainutlaatuisia urapolkuja ja uusimpia teknologioita

Lääketieteen koulutusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja yksilön tarpeita. Potilastyössä ja tutkimuksessa hyödynnetään digitaalisten ratkaisujen ja tekoälyn tarjoamia uusia mahdollisuuksia.

Opintojesi jälkeen työllistyminen erilaisiin julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon toimiin sekä muihin asiantuntijatehtäviin on käytännössä varmaa.

Lääkärin työ on kansainvälistä, ja voit hankkia kansainvälistä kokemusta opiskelijavaihdon avulla ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • lääkäri
 • erikoislääkäri
 • sairaalalääkäri
 • terveyskeskuslääkäri
 • yksityislääkäri
 • tutkija.

Tutustu lääketieteen opintosisältöihin

Löydät lääketieteen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi lääketiedettä Oulussa?

Käytännönläheinen koulutus tapahtuu läheisessä yhteistyössä Pohjois-Suomen keskussairaaloiden ja terveyskeskusten kanssa. Tämän ansiosta saat runsaasti työelämävalmiuksia opintojesi aikana. Lisäksi Oulussa terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen yhdistyy vahva teknologiaosaaminen.