Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Oulun yliopistossa opiskelet elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa läheisessä yhteydessä alan yrityksiin, jotka tarvitsevat uusia osaajia. Pääset osaksi kansainvälistä oppimisympäristöä, joka on tutkimuksen tasoltaan Suomen kärkeä.
Biomimetics and Intelligent Systems Group (BISG) researchers

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

60 elektroniikkaan ja 60 tietoliikennetekniikkaan

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Opetuskieli

Englanti

Hakuaika

Kevään ensimmäinen yhteishaku 3.-17.1.2024

Tutustu alaan

Opiskele elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa Oulussa

 • Opiskele arvostettu diplomi-insinööritutkinto alalla, joka etsii jatkuvasti uusia osaajia vaativiin suunnittelutehtäviin.
 • Työllistyt hyväpalkkaisiin tuotekehitys- ja tutkimustehtäviin ja ratkaiset työssäsi globaaleja haasteita.
 • Oulun yliopisto on elektroniikkasuunnittelussa ja tietoliikennetekniikassa Suomen kärkeä kansainvälisissä tutkimusvertailuissa.
 • Oulu tunnetaan radiotekniikan keskittymänä ja 6G-tutkimuksen kotina. Laaja kattaus muita sovellusalueita, esimerkiksi uudet elektroniikan materiaalit ja teknologiat, kuten painettava elektroniikka.
 • Käytössäsi ovat kansainvälisen tiedeyhteisön laajat yhteistyöverkostot alan yrityksiin.

Tekoälyn ja digitalisaation tarkoitus on tehdä ihmisten elämästä helpompaa ja vaivattomampaa. Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa tekoälyn ja digitalisaation taustalla olevien teknologioiden kehittämisessä.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan asiantuntijana kehität kestäviä ja vastuullisia teknologiaratkaisuja, kuten vuorovaikutteisia laitteita, painettavaa älyä, langattomia ohjaus- ja mittausjärjestelmiä sekä tehokkaampia tietoliikenneverkkoja.

Erittäin kansainvälinen ala

Kansainvälisesti akkreditoidun elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelman opiskelija pääsee aidosti kansainväliselle teollisuuden alalle. Oulun seudulla on runsaasti merkittäviä ICT-alan yrityksiä, joiden verkostot kattavat koko maailman. Jo opintojen aikana voi hakea opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelmaan sisältyy työharjoittelujakso alan teollisuuden ja tutkimuslaitosten kehitys- ja käyttölaboratorioissa.

Harjoittelun aikana opiskelija voi solmia kontakteja, joilla on merkitystä sekä diplomityön valinnan että lopullisen työelämään siirtymisen kannalta. Harjoittelu ulkomailla tuo kielitaitoa ja kansainvälistä kokemusta.

Viisi suuntautumisvaihtoehtoa

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinööriopinnot nojaavat korkeatasoisen tutkimuksen tuottamaan uusimpaan tietoon ja valmentavat tiedon soveltamiseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen.

Maisteriohjelmassa koulutetaan erikoisalojen asiantuntijoita ja monialaisia osaajia haastaviin tehtäviin.

Voit suuntautua opinnoissasi:

 • elektroniikan materiaaleihin ja komponentteihin
 • elektroniikan suunnitteluun
 • tulevaisuuden elektroniikkaan ja mittaustekniikoihin
 • radiotekniikkaan
 • tietoliikennetekniikkaan.

Uramahdollisuuksia Suomessa tai ulkomailla

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisterohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri työskentelee tyypillisesti alan teollisuudessa tai oppi- ja tutkimuslaitoksissa. Myös yrittäjyys on varteenotettava uravaihtoehto.

Saat opinnoissa laajan ja syvällisen pohjan, jonka avulla voit suunnata uramahdollisuuksiasi. Elektroniikan tai tietoliikennetekniikan alan diplomi-insinöörin toimenkuva on toimialueesta ja toimipaikasta riippumatta vahvasti kansainvälinen. Työ liittyy tutkimukseen, tuotekehitykseen, teolliseen tuotantoon tai vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Valmistuneiden ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • elektroniikkasuunnittelija
 • projektipäällikkö
 • testausinsinööri
 • kehityspäällikkö
 • tuotejohtaja
 • tutkija
 • Development Manager
 • R&D-insinööri
 • RF-insinööri
 • Senior Design Engineer
 • Test Engineer
 • toimitusjohtaja
 • Product Manager.

Tutustu elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opintosisältöihin

Löydät elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Oulussa opiskelet alan tutkimuksen keskiössä

Oulun yliopisto on edelläkävijä seuraavan sukupolven tietoliikenne- ja verkkoteknologioissa. 6G-lippulaivatutkimusta johdetaan Oulusta. Radiotekniikassa olemme maailman kärkeä.

Tee hakemus Opintopolussa

Tähän maisteriohjelmaan haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.-17.1.2024 osana kansainvälisen maisteriohjelman sisäänottoa. Valitse kiinnostuksesi mukaan elektroniikka tai tietoliikennetekniikka.