Opiskeluoikeus

Kieli- ja viestintäkoulutuksen kurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Myös muut korkeakouluopiskelijat ja henkilökunta ovat tervetulleita tietyin ehdoin.

Ohjeistus eri kohderyhmille

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijana voit hankkia lisäosaamista Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksen tarjoamista ristiinopiskeluopinnoista. Ristiinopiskeluopintoihin voivat hakea korkeakoulujen läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ohella myös saapuneet vaihto-opiskelijat, jos opintojakso on tarjolla myös vaihto-opiskelijoille verkostosopimuksessa. Kieli- ja viestintäkoulutuksen kurssitarjonnan ja hakuohjeet kursseille löydät opiskelijalle-sivulta kohdasta Ristiinopiskelu.

Oulun yliopiston opiskelijana voit vastaavasti suorittaa ristiinopiskelukursseja  OAMK:ssa.

Muiden korkeakoulujen opiskelijat

Kielikursseille otetaan kaikki omasta kotiyliopistostaan puollon saaneet JOO-opiskelija, mikäli ryhmissä on tilaa.  Oikeutta myönnetään vuosi kerrallaan ja enintään 4 kurssille lukuvuodessa. Lue lisää Joustavasta opinto-oikeudesta.

Kansainväliset opiskelijat

Saat osallistua suomi vieraana kielenä -kursseille vapaasti. Muiden kielten kursseille voit osallistua, mikäli kursseilla on tilaa ja sinulla on vaadittava lähtötaso. Varmistaaksesi tämä, ota kuitenkin aina ensin yhteys kurssin opettajaan. Huomioi, että kielikurssit on tarkoitettu ensisijaisesti perustutkinto-opiskelijoille, joten heillä on aina etusija.

 1. Englannin kursseilla on satunnaisesti tilaa, ja silloin kansainvälisiä opiskelijoita voidaan ottaa mukaan kursseille. Ota yhteys kurssin opettajaan.
 2. Seuraaville saksan kursseille voi tulla vapaasti:
  •     903065Y Saksan jatkokurssi I, 4 - 5 op (A2/B1)
  •     903066Y Saksan jatkokurssi II, 4 - 5 op (A2/B1)
  •     903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 - 5 op (B1)
  •     903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 - 5 op (B1/B2)
  •     903000Y Saksan tekstinymmärtämisen kurssi, 2 - 3 op (B1/B2)
  •     903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (B1/B2)
  •     903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (B1/B2)
 3. Kaikille japanin kursseille voi osallistua vapaasti.
 4. Kaikille ranskan kursseille voi osallistua vapaasti.
 5. Seuraaville venäjän kursseille voi osallistua vapaasti:
 •     904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op (A2/B1)
 •     904050Y Venäjän kielen tekstin ymmärtäminen, 2 op (A2/B1)

Oulun yliopiston henkilökunta

Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluvana voit myös osallistua kielikursseille, jos ryhmässä on tilaa. Ilmoittautuminen suomi vieraana kielenä -kursseille tapahtuu henkilöstöportaalin Oskun kautta. Muiden kielten kurssipaikkoja voit tiedustella osoitteesta study.languages@oulu.fi.

Yliopiston ulkopuoliset opiskelijat

Myös yliopiston ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua kielikursseillemme, mikäli kurssilla on paikkoja vapaana.  Yleiset ja kaikkien tiedekuntien yhteiset kieli- ja viestintäopinnot löytyvät Pepin opinto-oppaasta

Opintoihin haku lomakkeella Erillisen opiskeluoikeuden hakemus. Lomake lähetetään Kieli- ja viestintäkoulutukseen study.languages@oulu.fi

Kurssitarjonta ja hakulomake tulevat myöhemmin  Jatkuvan oppimisen sivustolle (JOY).  

Kielikurssien hinta ulkopuolisille  opiskelijoille ja tutkintoaan täydentäville on 10 euroa/opintopiste.  (1082/2009 Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista).

Huomaa, että suomen kielen alkeiskursseja järjestävät myös seuraavat oppilaitokset: