BALANCE - Ympäristöä säästävät ja terveyttä edistävät rakennukset muuttuvassa ilmastossa: kustannusten ja hyötyjen vertailu

BALANCE

Tehokkaimpia tapoja torjua ilmastonmuutosta Pohjoismaissa on vähentää rakennusten hiilidioksidi-päästöjä lisäämällä eristystä ja optimoimalla ilmanvaihtoa. Puutteellisesti toteutetut energiansäästötoimet voivat kuitenkin heikentää sisäilman laatua ja lisätä kosteusvaurioiden riskiä, mikä on muutenkin lisääntymässä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena on mallittaa kustannustehokkaimmat tavat huolehtia Suomen rakennuskannasta, kun huomioidaan ilmastonmuutos, energiatehokkuusvaatimukset, hiilijalanjälki, kosteusvauriot, sisäilman laatu, terveys, ja kustannukset. Tämän toteuttamiseksi tutkijaryhmät Helsingin yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Oulun yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta muodostivat monitieteellisen, tiiviisti toisiinsa kietoutuvan tutkimusyhteistyön, joka kattaa monia eri tieteenaloja luonnontieteistä ja lääketieteestä tekniikkaan ja taloustieteeseen.

Oulun yliopiston rakennusterveys-tutkimusryhmä vastaa erilaisten energiatehokkuustoimenpiteiden pitkän aikavälin vaikutusten arvioinnista hiilidioksidipäästöihin, sisäilman laatuun, lämpöolosuhteisiin ja käyttäjien kokemuksiin. Tutkimme muun muassa energiatehokkuustoimien pitkäaikaisvaikutuksia kerrostaloasunnoissa (INSULATE seurantatutkimus) ja keräämme ajantasaista viitetietoa Suomen asuntokannasta ja asumiskäyttäytymisestä (Sisäympäristön latu, terveys ja turvallisuus kyselytutkimus ALTTI).