Earth observation and Earth GNSS data acquisition and processing platform for safe, sustainable and cost-efficient mining operations.

GoldenEye EU H2020

Goldeneye projekti toteuttaa ainutlaatuisen digitaalisen alustan: yhdistelmän kaukokartoitus- ja paikannustekniikoita, hyödyntäen Maan havainnointi ja GNSS dataa sekä datafuusiota ja käsittelyä, jotka perustuvat data-analytiikkaan ja koneoppimisalgoritmeihin.

Rahoittajat

Field trial site at Pyhäsalmi Mine

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti 2020 - Innovointitoimet (IA)

Rahoituksen määrä

247 377 EUR

Projektin koordinaattori

Technical Research Centre of Finland VTT

Projektin kuvaus

Projektissa kehitettävän alustan avulla satelliitit, dronet ja kiinteät anturit voivat kerätä koko kaivosalueesta korkean resoluution dataa, jota voidaan käsitellä ja muuntaa sovellettavaksi älyksi turvallisuuden, ympäristön seurannan ja yleisen tuottavuuden saralla. Tämä vuorostaan mahdollistaa tehokkaampaa etsintää, louhintaa ja sulkemistoimintaa.

Alustan työkaluja tullaan esittämään kenttäkokeissa Saksassa, Bulgariassa, Romaniassa, Kosovossa ja Suomessa, mikä luo vakuuttavaa pohjaa ja osoitusta alustan tuomasta lisäarvosta sen toteutuessa kaivosteollisuuden arvoketjussa.

Kerttu Saalasti Instituutti ja sen monitieteinen Alueellinen erinomaisuus (REx)- tutkimusryhmä isännöi ja tukee kenttäkokeiden suunnittelua ja toteutusta Pyhäsalmen kaivoksella. Kenttäkokeita tullaan järjestämään maanalaisessa kaivoksessa, avolouhoksissa ja rikastushiekka-alueella. REx- tutkimusryhmä osallistuu myös testattujen tekniikoiden ja tulosten arviointiin ja tieteelliseen raportointiin.

Hankkeen kesto on kolme vuotta ja EY:n rahoitus on 8,35 M€. Goldeneye konsortioon kuuluu suuri teollisuus kumppani, seitsemän pk-yritystä, neljä akateemista/tutkimuskeskusta ja neljä loppukäyttäjää. Tukena on myös vahva geotieteiden asiantuntijaneuvosto. Hanketta koordinoi suomalainen VTT.