Energiaviisas satama

EVISA

Energiaviisas satama -hankkeessa kehitetään konkreettisia ja helppokäyttöisiä itsearviointityökaluja satamien käyttöön, joiden avulla satamat voivat laatia itsenäisesti oman strategisen energianhallintasuunnitelmansa, arvioida ympäristöjalanjälkensä suuruutta ja löytää oikeat, satamakohtaiset ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristökuormituksen pienentämiseksi.

Rahoittajat

Kuvassa tiedot EVISA-hankkeen Greener Ports - Tools for making ports more energy-efficient and sustainable -tapahtuman ajankohdasta, ke 12.10.2022 klo 9.00-17.00 Oulun yliopisto/zoom

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Tulevaisuuden tehokas ja kestävä satama on resurssiviisas ja vähähiilinen, mikä edellyttää hiilivapaiden teknologioiden ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä ja aktiivista käyttöönottoa satamissa. Energiaviisas satama -hankkeessa kehitetään konkreettisia ja helppokäyttöisiä itsearviointityökaluja satamien käyttöön. Näiden avulla satamat voivat laatia itsenäisesti oman strategisen energianhallintasuunnitelmansa, arvioida ympäristöjalanjälkensä suuruutta ja löytää oikeat, satamakohtaiset ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristökuormituksen pienentämiseksi.

EVISA-malli satamille

EVISA-hankkeessa kehitetään yhdessä partnerisatamien ja Suomen Satamaliiton kanssa Energiaviisaan sataman malli (EVISA-malli), joka koostuu neljästä itsearviointityökalusta ja yhdestä suunnittelutyökalusta. Näiden avulla pienet ja keskisuuret satamat voivat tarkastella nykyistä toimintaansa ja löytää omiin olosuhteisiinsa sopivat konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla satamaa voidaan kehittää ympäristöystävällisempään ja energiatehokkaampaan suuntaan.

Nämä EVISA-työkalut esitellään tärkemmin omalla sivullaan, joka löytyy alempana olevan linkin kautta. Työkalut ovat vapaasti ladattavissa tältä sivulta. EVISA:n projektiryhmä esitteli näitä työkaluja Joensuussa Satamapäivien yhteydessä (21.9. - 22.9.2022), mutta myös varsinaisessa EVISA-hankkeen loppuseminaarissa ja työpajassa 12.10.2022. Aamupäivänä järjestetyn Green Ports -seminaarin esitykset ovat myös vapaasti ladattavissa: EVISA Green Ports -seminaari (PDF).

EVISA-mallin eri osa-alueet: sataman energiakatselmus, uusiutuvan energian potentiaalin laskenta, hiilijalanjäjen laskenta ja strateginen energianhallintasuunnitelma