Intersektionaalinen sukupuolten tasa-arvo akatemiassa

Kestävää tulevaisuutta tutkimassa arktisessa pohjoisessa

Sukupuolentutkimuksen NOS-HS eksploratiiviset työpajat "Intersektionaalisesta sukupuolten tasa-arvosta akatemiassa" tutkivat kestävää tulevaisuutta Arctic Five -yliopistoissa ja arktisen pohjoisen alueella.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

NordForsk NOS-HS

Rahoituksen määrä

43 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • University Researcher
    Mervi Heikkinen

Projektin kuvaus

Uusi kriittinen ja analyyttinen kulma intersektionaalisesta sukupuolten tasa-arvosta tarvitaan tutkiessa megatrendien, eli erilaisten ajankohtaisten muutosten vaikutusta myös arktisen alueen maaseutuun. Ainutlaatuiset työpajat pohjoisimmassa pohjoisessa toimivat elävänä laboratoriona ja kokeilupaikkana intersektionaalisten sukupuolen tasa-arvotoimenpiteiden sekä niiden käytännön toteuttamisen tutkimiselle, joilla on keskeinen rooli kestävien tulevaisuuksien varmistamiseen alueella.

Arctic Five –yliopistojen sukupuolentutkimuksen tutkijoiden ja yksiköiden välinen yhteistyö on kehittynyt samankaltaisten tutkimuskiinnostuksenkohteiden takia. Täten intersektionaalinen sukupuolten tasa-arvo temaattisena tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön alueena perustettiin.

Eksploratiiviset työpajat mahdollistavat keskinäisen yhteistyön, joka keskittyy sukupuolijärjestelmän tutkimiseen, mahdollistaa uusien käsitysten muodostamisen tutkimusalasta, sekä edistää hakemusten valmistelua Horizon Europelle, Nordforskille ja kansallisille tutkimusrahoitusta myöntäville organisaatioille.

Eksploratiiviset työpajat

Tromssa, 16.-17. kesäkuuta 2022

(Hybridi) Yhdenvertaiset tulevaisuudet –teema aloittaa tutkimuksen tarkastelemalla yhdenvertaisia tulevaisuuksia Pohjoismaiden pohjoisimmissa yliopistoissa. Näyttöön perustuvia tutkimuksia, kuten menestystarinoita sukupuolten tasa-arvon edistämisestä käsitellään yksityiskohtaisesti. Erityinen kiinnostuksenkohde työpajassa on tutkimuksen johtamisen sukupuolitasapainossa, josta keskustellaan Prestige-projektin päättävässä seminaarissa kesäkuun 16. päivä.

Oulu, 30.11. - 2.12.2022

(Hybridi) Sukupuolijärjestelmät-teema tutkii sukupuolten tasa-arvon edistämistä vallan näkökulmasta. Näyttöön perustuvat tutkimukset sisältää tasa-arvosuunnittelua, näiden käytäntöjen soveltamista sekä niiden käytännön tuloksia. Tutkimuksen kontekstina toimii Feminist Matterings in the Arctic, joka on Oulussa samanaikaisesti järjestettävän Sukupuolentutkimuksen päivien pääteemana.

Uumaja, 27.-28. maaliskuuta 2023

(Paikan päällä) Sukupuolittuneet maisemat ja intersektionaalisuus –teema edistää tutkimusideaa harkitsemalla paikallista monimuotoisuutta, mukaan lukien saamelaisia, kveenejä ja Tornionlaakson ihmisiä alueelle muuttaneiden ihmisten lisäksi tiedonmuodostamisen episteemisten maisemien kontekstissa.

Partnerit

Lapin yliopisto

Kirsti Lempiäinen

Päivi Naskali

Luulajan teknillinen yliopisto

Lena Abrahamsson

Uumajan yliopisto

Britt-Inger Keisu

Tromssan yliopisto

Melina Duarte

Hege Andreassen

Lilli Mittner

Sivua tullaan päivittämään säännöllisesti.