Anna Reetta Rönkä

Anna Reetta Rönkä

Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina hankkeessa, joka keskittyy intersektionaaliseen sukupuolten väliseen tasa-arvoon pohjoisilla alueilla korkeakoulukontekstissa (Intersectional Gender Equality in Academia in the Arctic North)

Olen myös A-SPIT tutkimusryhmän jäsen, joka tarkastelee kaupallisia DNA-testejä, ja niiden käytön vaikutuksia ja seurauksia biologisia sukulaisiaan etsiville ihmisille. Aloitan tutkijatohtorina tässä tutkimushankkeessa loppukeväästä 2023. Tätä kautta olen  Research Group for Epistemic Matters (REM) tutkimusryhmän jäsen. 

Väitöskirjani käsitteli yksinäisyyden kokemuksia Pohjois-Suomalaisten lasten ja nuorten elämässä ("Experiences of loneliness from childhood to young adulthood. Study of Northern Finland Birth Cohort 1986").  Hyödynsin tutkimuksessani mixed methods -lähestymistapaa analysoidessani sekä määrällistä syntymäkohorttiaineistoa, että laadullisia kahdenkeskisiä teemahaastatteluja. 

Olen työskennellyt tutkijatohtorina myös tutkimushankkeessa (Lives over time: Birth cohort studies as a form of scientific knowledge-production, 2019-2021, Suomen Akatemia), jossa keskityin syntymäkohorttitutkimusten tiedontuottamiseen, sekä syntymäkohorttitutkimuksissa mukana olevien tutkittavien kokemuksiin. 

Kiinnostuksenkohteisiini kuuluvat hyvinvointi ja terveys pohjoisilla alueilla, yksinäisyyden ja kuulumattomuuden kokemukset, normit ja normatiivisuus, perhe- ja sukulaisuusuhteet, tiedontuottaminen ja kansalaistiede.

Tutkimusaiheet

  • hyvinvointi ja terveys pohjoisilla ja Arktisilla alueilla
  • yksinäisyys ja kuulumattomuus
  • perhe- ja sukulaisuussuhteet
  • mixed methods
  • tiedontuottaminen syntymäkohorttitutkimuksissa
  • osallistumiskokemus tutkimuksessa / research participant experience
  • kansalaistiede / citizen science

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

anna.r.ronka@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 504721620

Vierailuosoite

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 8000
FI-90014
Oulun yliopisto

Postiosoite

anna.r.ronka (a) oulu.fi