Anna Reetta Rönkä

Anna Reetta Rönkä

Rönkä (FT) työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa LIVES-projektissa (Lives over time: Birth cohort studies as a form of scientific knowledge-production, 2019-2021) tutkijatohtorina. Röngän tutkimusaiheet projektissa ovat tutkimuseettiset muutokset ja niiden vaikutukset kohorttitutkimuksiin; kohorttitutkimusten tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet sukupuolentutkimukselle; sekä kohorttitutkimuksiin osallistuvien tutkittavien kokemusten tarkasteleminen.

Rönkä väitteli vuonna 2017 aiheesta "Experiences of loneliness from childhood to young adulthood. Study of the Northern Finland Birth Cohort 1986". Väitöskirjassaan hän käytti monimenetelmällistä (mixed methods) lähestymistapaa. Rönkä on luennoinut yksinäisyyden aiheesta Sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Röngän laajemmat tutkimusintresseihin kuuluvat terveys- ja hyvinvointi pohjoisilla alueilla.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

anna.r.ronka@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 504721620

Vierailuosoite

Tieteiden ja aatteiden historia
Humanistinen tiedekunta
PL 8000
FI-90014
Oulun yliopisto

Postiosoite

anna.r.ronka (a) oulu.fi