Anna Reetta Rönkä

Anna Reetta Rönkä

Tällä hetkellä työskentelen Syljen Jäljet -tutkimusprojektissa, joka tarkastelee kaupallisia DNA-testejä, ja niiden käytön vaikutuksia ja seurauksia biologisia sukulaisiaan etsiville ihmisille. Olen myös Research Group for Epistemic Matters (REM) tutkimusryhmän jäsen.

Väitöskirjani käsitteli yksinäisyyden kokemuksia Pohjois-Suomalaisten lasten ja nuorten elämässä ("Experiences of loneliness from childhood to young adulthood. Study of Northern Finland Birth Cohort 1986"). Hyödynsin tutkimuksessani mixed methods -lähestymistapaa analysoidessani sekä määrällistä syntymäkohorttiaineistoa, että laadullisia kahdenkeskisiä teemahaastatteluja.

Olen toiminut tutkijatohtorina myös kahdessa muussa hankkeessa. Vuosina 2022 ja 2023 työskentelin hankkeessa, joka keskittyi intersektionaaliseen sukupuolten väliseen tasa-arvoon pohjoisten alueiden korkeakoulukonteksteissa (Intersectional Gender Equality in Academia in the Arctic North). Vuosina 2019 ja 2020 työskentelin tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Lives over time: Birth cohort studies as a form of scientific knowledge-production", jossa keskityin syntymäkohorttitutkimusten tiedontuottamiseen, sekä syntymäkohorttitutkimuksissa mukana olevien tutkittavien kokemuksiin.

Kiinnostuksenkohteisiini kuuluvat hyvinvointi ja terveys pohjoisilla alueilla, yksinäisyyden ja kuulumattomuuden kokemukset, normit ja normatiivisuus, perhe- ja sukulaisuusuhteet, tiedontuottaminen ja kansalaistiede.

Tutkimusaiheet

  • hyvinvointi ja terveys pohjoisilla ja Arktisilla alueilla
  • yksinäisyys ja kuulumattomuus
  • perhe- ja sukulaisuussuhteet
  • mixed methods
  • tiedontuottaminen syntymäkohorttitutkimuksissa
  • osallistumiskokemus tutkimuksessa / research participant experience
  • kansalaistiede / citizen science

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

anna.r.ronka@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 504721620

Vierailuosoite

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 8000
FI-90014
Oulun yliopisto

Postiosoite

anna.r.ronka (a) oulu.fi