Taidelähtöiset menetelmät alakouluikäisten sukupuolen ja vallan kietoumien käsittelemiseksi

Tässä Suomen akatemian rahoittamassa nelivuotisessa (2019-2023) tutkimushankkeessa tutkitaan ja kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä käsiteltäessä 10–12-vuotiaiden lasten välisiä valtasuhteita. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti sukupuolen ja vallan kytkökset sekä epäreilu vallankäyttö ennen sen pitkittymistä ja hankaloitumista kiusaamiseksi.

Rahoittajat

Askartelumateriaalit_Hänninen

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

 • Yliopistotutkija
  Tuija Huuki

Muut henkilöt

 • Tutkijatohtori
  Suvi Pihkala
 • Tutkijatohtori
  Helena Louhela
 • Tohtorikoulutettava
  Eveliina Puutio

Projektin kuvaus

Tässä Suomen akatemian rahoittamassa nevlivuotisessa (2019-2023) tutkimushankkeessa tutkitaan ja kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä käsiteltäessä 10–12-vuotiaiden lasten välisiä valtasuhteita. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti sukupuolen ja vallan kytkökset sekä epäreilu vallankäyttö ennen sen pitkittymistä ja hankaloitumista kiusaamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten kaverisuhteiden vallasta ja häirinnästä sekä tutkia taidelähtöisiä menetelmiä, joiden avulla lasten olisi turvallista ilmaista ja käsitellä vertaissuhteiden häirintäkokemuksia ja rakentaa entistä turvallisempia kaverisuhteita.

Tutkimuksemme vastaa ajankohtaiseen poliittiseen ja julkiseen keskusteluun, jossa on viime vuosina peräänkuulutettu toimia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän häirinnän kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Sosiaalisen median MeToo –liikkeen myötä uutta pontta saanut keskustelu on ollut pitkälti sokea lapsuudessa esiintyvälle häirinnälle siitä huolimatta, että häirinnän kulttuurit alkavat kehittyä jo varhaislapsuudessa. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä häirintä onkin arkipäivää monen alakouluikäisen lapsen vertaissuhteissa. Lasten vertaissuhteiden häirintää ei ole helppo tunnistaa, sillä se on usein voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää tai hauskuutta ja harmia. Häirintä myös normalisoituu helposti, jolloin toiminnan oletetaan kuuluvan lapsuuteen. Ilmiön herkkätuntoisuus asettaa haasteen rakentaa sellaisia eettisesti kestäviä tiloja, joissa  häirinnän kokemuksia voidaan turvallisesti tutkailla, käsitellä ja kommunikoida toisille yhdessä lasten kanssa.

Tutkimuksen tavoite

Projektissa selvitetään luovien ja taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia tutkia ja käsitellä häirintää 10-12-vuotiaiden lasten vertaissuhteissa. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millä ehdoilla monenlaisten toimijoiden yhteistyönä toteutettavien taidelähtöisten työpajojen avulla voidaan tuottaa tietoa lasten vertaissuhteiden häirinnästä, käsitellä lasten kokemuksia ja auttaa lapsia muodostamaan häirinnästä vapaita vertaissuhteita. Samalla tutkimuksessa tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien kautta avautuvia mahdollisuuksia vaikuttaa sekä edistää poliittista päätöksentekoa lasten vertaissuhteiden häirinnän vastaisessa työssä.

Feministisiä posthumanistisia ja uusmaterialistisia teoreettis-metodologisia lähestymistapoja hyödyntävä tutkimus syventää ymmärrystä lasten vertaissuhteissa ilmenevän häirinnän puuttumis- ja ehkäisykeinoista sekä tuottaa metodologisia, teoreettisia ja käytännön välineitä lasten välisten valtasuhteiden tutkimiseen. Tuloksista raportoidaan alan johtavissa julkaisuissa, konferensseissa sekä taidenäyttelyissä.

Tutkimushanke jatkaa Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksessa pitkään tehtyä työtä, jossa on perehdytty systemaattisesti sukupuolen, väkivallan ja vallan kietoumiin lasten vertaiskulttuureissa ja kasvatuksen ympäristöissä. Hankkeessa rakennetaan merkittävää suomalaista ja kansainvälistä uusmaterialistista kasvatustieteellisen sukupuolentutkimuksen tutkimusympäristöä sukupuolistuneen ja seksuaalisen väkivallan ja vallan väärinkäytön teema-alueella.

Tutkimusryhmä

Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimii dosentti, akatemiatutkija Tuija Huuki. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat tutkijatohtori Suvi Pihkala, tutkijatohtori Helena Louhela ja tohtorikoulutettavat Eveliina Puutio ja Marian Tumanyan. Luovassa ja taidelähtöisessä työskentelyssä tehdään yhteistyötä pohjoissuomalaisten peruskoulujen taiteilijoiden sekä Oulun Kulttuurivoimalan mediatuottaja Sami Hännisen kanssa. 

Tutkimushanke on osa Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksen FIRE-tutkimuskollektiivia. Esimerkkejä taidelähtöisestä työskentelystä on koottu kollektiivin verkkosivuille www.fire-collective.com. 

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Hankkeen kansainväliset kumppanit ovat tutkimusalueen merkittäviä asiantuntijoita: Prof Carol A. Taylor, University of Bath, UK; Prof. Dorte Marie Sondegaard, Århus University, DK; Prof. Anna Hickey-Moody, RMIT University, AU; Prof. EJ Renold, Cardiff University, UK.

Hankkeen kansallisia ja paikallisia kumppaneita ovat Dos. Taru Leppänen, Prof. Katve-Kaisa Kontturi ja FT Milla Tiainen, Turun yliopistosta sekä Dos. Vappu Sunnari, Prof. Vesa Puuronen, Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti ja Dos. Maija Lanas Oulun yliopistosta.

Projektin tulokset

Tulossa

Huuki T & Kyrölä K (forthcoming) “Show yourself”: Indigenous Ethics and Decolonial Gender Pedagogies of Frozen 2. In T. Huuki, V. Pacini-Ketchabaw & T. Bunda (Eds) Special Issue: Indigenous Cosmologies. Gender and Education 35(1)

Louhela, H., Huuki, T. & Pihkala, S. (forthcoming) Communal Holding: Challenges and opportunities in reconciling research and school orientations when addressing sexual harassment among children in ethically sustainable manner.

Puutio, E., Huuki, T. & Pihkala, S. (forthcoming) The affective weight of femininity in elementary school romantic relationship cultures.

Pihkala, S & Huuki, T (accepted). Safe, enabling and sustainable crafty-activist research on gender and power with pre-teen children. International Journal of Qualitative Studies in Education.

2021

Huuki, T., Pihkala, S, Kyrölä, K (2021) What else crush became: Working with arts-methods to address experiences of sexual harassment in pre-teen girls’ relationship cultures. Gender and Education.

Huuki, T. (2021) Taidelähtöiset menetelmät ja poikatutkimuksen herkkätuntoiset aihepiirit. [Arts-based methods and sensitive topics of boyhood studies] Maskuliinisuuksien metodologiaa. [Methodologies in masculinity studies] Eds. Nieminen, J., Aho, T. & Salo, A. Vastapaino, 161–186. English version from the author by request.

Kyrölä, K. & Huuki, T. (2021) Desperately seeking a queer indigenous past: Affective traces of queer Sámi in Sparrooabbán (Me and My Little Sister, 2016) Journal of Cinema and Media Studies 60(5), 75–98. Available online.

Louhela, H. (2021). "I was fully consenting"—sexual violence voiced by an adolescent girl. Journal of Gender-Based Violence, 5(1), 7-21.

Puutio, E., Huuki, T., Pihkala, S & Lehmusniemi, A (in press 2021). Taidelähtöiset menetelmät ja queerit tyttökietoumat alakouluikäisten suhdekulttuureissa [Arts-based methods and girl-queer-entanglements in pre-teen relationship cultures] Nuorisotutkimus 38(3) [Journal of Youth Studies]. English version from the authors by request.

Uusikylä, A., Haapakangas, S. & Huuki, T (2021) Kortteja, kyyneleitä ja näpräämistä –Oppilaan osallisuudelle avautuvia ja sulkeutuvia tiloja alakoulun kehityskeskustelussa. Kasvatus & Aika 4–21. [Cards, tears and fiddling – Opening and closing spaces for pupil’s engagement at primary school development discussion. Education and Time 4-21]. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/89684. English version from the authors by request.

2020

Heikkinen, M; Pihkala, S; Pääsky, L; Harmoinen, S (2020) Intersectional gender-responsibility in STEM: co-creating sustainable arctic knowledge production. Arctic yearbook 2020, 175-188. https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2020

Louhela, H. (2020). Seksuaalinen väkivalta moniulotteisesti elämässään haavoittuneiden tyttöjen kertomana ja vaikenemana (Lektio). Sukupuolentutkimuslehti, 01/2020.  

Puutio, E., Tumanyan, M., Louhela, H., Pihkala, S. & Huuki T. (2020). Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa. Sukupuolentutkimuslehti, 04/2020.

Renold, E, Edwards, V. & Huuki T. (2020) Becoming eventful: making the ‘more-than’ of a youth activist conference matter, in A. Harris and S. Holman Jones (eds) special issue: ‘A capacity to be moved: performance and its affects’. Research in Drama and Education: Journal of applied theatre and performance 25(3), 441–464. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569783.2020.1767562 

Tumanyan, M., & Huuki, T. (2020). Arts in working with youth on sensitive topics: A qualitative systematic review. International Journal of education through art, 16(3), 381-397. https://doi.org/10.1386/eta_00040_1

2019

Huuki, T. (2019) Collaging the virtual: Exploring gender materialisations in the artwork of pre-teen children. Childhood, 26 (4), 430-447. https://doi.org/10.1177/0907568219862321

Huuki, T. (2019). Friendship and Peer Cultures in Childhood (Finland). Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. Retrieved January 30, 2020, http://dx.doi.org/10.5040/9781350996304.0010

Huuki, T., & Kurkikangas, A. (2019). Sexuality and Sexualization in Childhood (Finland). Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. Retrieved January 30, 2020, from http://dx.doi.org/10.5040/9781350996281.0003

Huuki T. & Lanas M (2019) Sámi child-adult/past-present entanglements in a painful lecture in university. In Rautio, P. & Stenvall, E. (Eds.) Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods: An Everyday Life Perspective. Singapore: Springer Nature, 139–153.

Louhela, H. (2019). Sexual violence: Voiced and silenced by girls with multiple vulnerabilities. Doctoral Dissertation. University of Oulu.

Pihkala, S., & Huuki, T. (2019). How A Hashtag Matters – Crafting Response(-Abilities) through Research-Activism on Sexual Harassment in Pre-Teen Peer Cultures. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 10(2-3), 242-258. https://doi.org/10.7577/rerm.3678 

Pihkala, S; Huuki, T. & Sunnari, V. (2019) Moving with Touch: Entanglements of a Child, Valentine’s Day Cards and Research-Activism against Sexual Harassment in Pre-Teen Peer Cultures. Article in the Special Issue Feminist new materialisms: Activating ethico-politics through genealogies in social sciences) Social sciences 8, 226. Open Access. 

2018

Huuki, T. (2018) Pojat ja (väki)valta kolmen metodologisen kehyksen näkökulmasta [Boys and (abuse of) power from the perspective of three methodological frameworks] In Kivijärvi, A. Huuki, T., & Lunabba, H. (eds.) Poikatutkimus [Boyhood studies]. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 205, 175–196.

Kivijärvi A, Huuki T & Lunabba H (Eds. 2018) Poikatutkimus. [Boyhood studies] Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 205.

Pihkala, S. (2018) Touchable Matters: Reconfiguring Sustainable Change through Participatory Design, Education, and Everyday Engagement for Non-Violence (Doctoral dissertation). University of Oulu, Oulu, Finland. Open Access.

Pihkala, S. & Karasti, H. (2018) Politics of Mattering in the Practices of Participatory Design. In Proceedings of the 15th Participatory Design Conference, Vol 2 (PDC ’18).

Pihkala, S., Huuki, T., Heikkinen, M., & Sunnari, V. (2018). Reconfigurings of Non-Violence as a Matter of Sustainability and Response-ability. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research. DOI: 10.1080/08038740.2018.1461130

Parkkila (currently Louhela), H. & Heikkinen, M. (2018). Vulnerable bodily integrity: under-recognised sexual violence among girls in residential care institutions. Journal of Gender-Based Violence, 2(1), 25-40.