Eveliina Puutio

Väitöstutkimuksessani selvitän taidelähtöisten menetelmien avulla alakouluikäisten tyttöjen keinoja kiinnittyä lapsuuden sukupuolistuneisiin, seksuaalissävytteisiin suhdekulttuureihin sekä irtaantua niistä. Lisäksi tutkimukseni keskittyy siihen, miten näitä suhdetapaisuuksia voidaan vinouttaa tai miten niissä voidaan toimia toisin.

Hyödynnän tutkimuksessani uusmaterialistista lähestymistapaa, joka tarkastelee lasten suhdekulttuureja huomioiden sen, miten ne kehkeytyvät erilaisten ajallisten, paikallisten ja materiaalisten tekijöiden, kuten arkisten esineiden ja tilojen yhteisvaikutuksessa. Tavoitteenani on lisätä ymmärrystä alakouluikäisten lasten seksuaalissävytteisistä suhdekulttuureista sekä auttaa lasten kanssa toimivia tahoja tunnistamaan ja käsittelemään niihin liittyviä muutospotentiaaleja eettisesti kestävillä tavoilla yhdessä lasten kanssa.

Tutkimusaiheet

  • Tyttötutkimus
  • Sukupuolisuus ja seksuaalisuus lapsuudessa
  • Lasten suhdekulttuurit
  • Taidelähtöiset menetelmät
  • Feministiset uusmateralismit

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Eveliina.Puutio@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 29 448 3623

Vierailuosoite

Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9
KTK 324, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Tutkijaan liittyvää