Maria Frick

FT
viron ja suomen kielen yliopistonlehtori
dosentti (suomen kieli)

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Maria Frick

Maria Frick on vuorovaikutuksen ja monikielisten käytänteiden tutkija, joka työskentelee viron ja suomen kielen yliopistonlehtorina ja johtaa tutkimushanketta Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa.

Tutkimusaiheet

  • vuorovaikutuslingvistiikka
  • keskustelunanalyysi
  • monikielinen vuorovaikutus
Farfalle constructions by Mai Frick

Yhteystiedot

Sähköposti

Maria.Frick@oulu.fi