Riikka Mononen

Riikka Mononen (KT, dosentti) työskentelee erityispedagogiikan professorina ja johtaa Diversity in Education (DivE) tutkimusryhmää. Mononen kuuluu myös MoLeWe-tutkimuskollektiiviin, jonka jäsenet ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten motivaation, oppimisen ja hyvinvoinnin tutkimuksesta. Tällä hetkellä Mononen johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa iFeelMath-konsortiohanketta (2022-2026) yhteistyössä Åbo Akademin kanssa sekä Eudaimonia-instituutin rahoittamaa eMotMath-tutkimushanketta.

Tutkimusaiheet

  • lasten matemaattisten taitojen kehitys ja niihin liittyvät tekijät
  • matemaattiset oppimisvaikeudet
  • matemaattisten taitojen arviointi
  • matemaattisten taitojen interventiot

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Picture of Riikka Mononen

Yhteystiedot

Sähköposti

riikka.mononen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358504786265

Postiosoite

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 2000
90014 Oulun yliopisto