Tuula Nygård

Tuula Nygård

Olen vastikään väitellyt kasvatustieteen tohtori. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelin oppijoiden tiedonhankinnan ja arvioinnin edistämisen haasteita monilukutaidon näkökulmasta terveystiedon opetuksessa ja sitä, miten opettajat ohjasivat oppilaitaan hankkimaan tietoa, arvioimaan kriittisesti tiedonlähteitä ja tekemään valintoja niiden välillä. Tutkimukseni oli monitieteinen ja hyödynsi kasvatustieteiden ja informaatiotutkimuksen näkökulmia terveysviestintään ja opetukseen.

Tällä hetkellä työskentelen postdoc-tutkijana Oulun yliopiston GenZ Tekoälyn lukutaidot -profilaatiohankkeessa. Hankkeessa keskitytään vahvistamaan ihmisen osaamista, yhteistoimintaa, oppimista ja eettistä toimintaa digitalisoituvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Tutkijana minua kiinnostavat lukutaidot (monilukutaito) eri ympäristöissä, erityisesti terveyteen liittyvän tiedon hankinta ja arviointi, opettajaidentiteetti, yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo.

Tutkimusaiheet

  • Monilukutaito
  • Opettajaidentiteetti
  • Tiedonhankinta ja arviointi
  • Kriittinen ajattelu
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Oppiminen ja opettaminen
  • Yhdenvertaisuus

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

tuula.nygard@oulu.fi

Puhelinnumero

+358405531675

Vierailuosoite

GF319