Väitöskirjavaatimukset ja opinnot

Tohtorin tutkinto koostuu pääosin väitöskirjatutkimuksesta, mutta se sisältää lisäksi opintoja. Tutkimus ja opinnot vastaavat neljän vuoden kokoaikaista työskentelyä, mutta tutkintoa voi suorittaa myös osa-aikaisesti. 

Väitöskirja

Tohtorikoulutuksen merkittävin osa on väitöskirjatutkimus, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa ohjaaja tukee väitöskirjatutkijaa.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi väitöskirjatutkija laatii tutkimuksestaan väitöskirjan ja puolustaa sitä julkisesti. Löydät lisää tietoa väitöskirjan tarkastamisesta ja väitöstilaisuudesta Tohtorintutkinnon loppuvaihe -sivulta. Katso myös ohjeet väitöskirjan vaatimuksista.

Tohtoriopinnot

Tohtoriopintojen tarkoituksena on syventää väitöskirjatutkijan tietoa omalta alaltaan sekä lisätä hänen yleistietojaan ja -taitojaan.

Tohtoriopintoja järjestävät tutkijakoulu, tohtoriohjelmat ja niiden sisällä toimivat tutkinto-ohjelmat sekä kansalliset ja kansainväliset tohtorikoulutusverkostot. Opinnot suunnitellaan heti opintojen alussa yhdessä ohjaajan kanssa siten, että ne tukevat tutkimustyötä ja väitöskirjatutkijan osaamistarpeita.

Löydät tietoa tohtorintutkinnon opintovaatimuksista ja kursseista oheisesta linkistä!

Tohtoriohjelmat

Jokainen väitöskirjatutkija kuuluu yhteen Oulun yliopiston neljästä tohtoriohjelmasta sekä vastaavaan tohtorikoulutustoimikuntaan. Tohtoriohjelmat tarjoavat tieteenalakohtaista koulutusta, mikä tukee tohtorintutkinnon suorittamista ajallaan. Väitöskirjatutkijat voivat osallistua kaikkien tohtoriohjelmien järjestämille kursseille ja muihin aktiviteetteihin. Tohtoriohjelmilla on vahvat yhteydet paikallisiin, kansallisiin sekä kansainvälisiin tutkimusyhteisöihin, mikä muodostaa monitieteisen, korkealaatuisen tutkimusympäristön.

Opinto-oikeus ja passiivirekisteri

Oheisesta linkistä löydät tietoa tohtorikoulutuksen opinto-oikeudesta ja sen säilyttämisestä aktiivisena.

Muistathan ilmoittautua yliopistoon vuosittain, jotta voit suorittaa opintoja!