Tohtorintutkinnon loppuvaihe

Tältä sivulta löydät tietoa väitöskirjan tarkastamisesta ja hyväksymisestä.

Loppuvaiheen ohje

Väitöskirjan tarkastus- ja hyväksymisprosessin ohjeet on koottu dokumenttiin Tohtorintutkinnon loppuvaihe. Lataa tiedosto ja tutustu siihen huolellisesti!

Dokumentti sisältää mm.

  • Kuvauksen väitöskirjan esitarkastusprosessista
  • Ohjeet väitöskirjan julkaisemiseen ja julkiseen esillepanoon
  • Tietoa väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelusta

Muista tarkistaa väitöskirjavaatimukset.

Esitarkastus

Esitarkastuksessa kaksi ulkopuolista asiantuntijaa arvioi väitöskirjan tieteellisen tason ja laatuvaatimusten täyttymisen ennen väitöskirjan puolustamista julkisessa väitöstilaisuudessa.

Väitöskirjatutkija aloittaa esitarkastusprosessin täyttämällä lomakkeen UniOGS_Väitöskirjan esitarkastajien nimeäminen eForms-palvelussa. Väitöskirjatutkija täyttää lomakkeen alkuosan ja ohjaa lomakkeen pääohjaajalle. Pääohjaaja täyttää lomakkeen loppuun ja ohjaa sen tutkijakouluun eForms-palvelussa.

Tohtoriohjelmatoimikunnan puheenjohtaja nimeää esitarkastajat, eikä asiaa käsitellä toimikunnan kokouksessa.

Tutustu lomakkeisiin ja ohjeisiin:

Väitöksestä tiedottaminen

Väitöskirjatutkijan tulee täyttää väitöksestä lomake, jossa ilmoitetaan suomeksi ja englanniksi perustiedot tulevasta väitöstilaisuudesta ja lyhennetty tiivistelmä väitöstutkimuksen päätuloksesta ja -sisällöstä. Lomake lähetetään Oulun yliopiston viestintäpalveluihin viimeistään 14 vuorokautta ennen väittelypäivää.

Katso lisätietoa ja ohjeet väitöstiedotteen laatimiseen väittelijän viestintäohjeesta.

Väittelylupa ja väitöskirjan hyväksyminen

Esitarkastuksen jälkeen pääohjaaja täyttää lomakkeen UniOGS_Vastaväittäjän ja kustoksen nimeäminen eForms-palvelussa. Tohtoriohjelmatoimikunta myöntää kokouksessaan väittelyluvan. Tohtoriohjelmatoimikunnan puheenjohtaja nimeää vastaväittäjän ja kustoksen.

Väitöksen jälkeen vastaväittäjä toimittaa lausunnon väitöskirjasta ja sen puolustamisesta tutkijakouluun (uniogs(at)oulu.fi). Tohtoriohjelmatoimikunta hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan (hyväksytty/kiittäen hyväksytty) kokouksessaan vastaväittäjän ja esitarkastajien lausuntoihin nojaten.

Tutustu lomakkeisiin ja ohjeisiin:

Muistilista väitöskirjatutkijalle ja ohjaajalle