Opinnot

Tohtoriopintojen laajuus on tieteenalasta riippuen 20-40 opintopistettä. Opinnot on jaettu yleis- ja valmiustaito-opintoihin sekä tieteenalakohtaisiin opintoihin. Osa opinnoista on pakollisia ja osa vapaavalintaisia.

Yleis- ja valmiustaito-opinnot

Yleis- ja valmiustaito-opintojen avulla voit kehittää tieteenalasta riippumattomia tutkijan työelämätaitojasi.

Kaikille väitöskirjatutkijoille pakollisia yleis- ja valmiustaito-opintoja ovat:

Introduction to doctoral training -kurssi (1 op)
  • Kurssia ei voi korvata muilla suorituksilla, ellei opinto-oikeutta ole myönnetty ennen vuotta 2012.
Tieteellinen tutkimus ja etiikka (2 op)
Seurantaryhmä; raportointi ja tapaamiset (1 op)
  • Seurantaryhmän raportointi ja tapaamiset merkitään suoritetuksi, kun viimeinen seurantaryhmän tapaaminen on pidetty. Katso ohjeet ryhmän nimeämiseen ja tapaamisiin Seurantaryhmä-sivulta.

Muut yleis- ja valmiustaito-opinnot

Tutkijakoulu järjestää monipuolisesti myös muita yleis- ja valmiustaito-opintoja, joita voit sisällyttää tutkinto-ohjelman hyväksymän määrän tohtorintutkintoosi. Tarkista oman tutkinto-ohjelmasi opintovaatimukset.

Voit tutustua tutkijakoulun tarjoamiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin oheisesta linkistä.

Tieteenalakohtaiset opinnot

Tieteenalakohtaisissa opinnoissa perehdytään oman tutkimusalan teoriaan, menetelmiin ja väitöskirjan aihepiiriin liittyvään tutkimukseen. Tieteenalakohtaisten opintojen tavoitteena on syventää väitöskirjatutkijan ymmärrystä väitöskirjan tutkimusalalta. Tutkimusalan opinnot voivat olla jatko-opintokursseja tai muita, ohjaajan kanssa sovittuja opintosuorituksia. Voit siis saada opintopisteitä esimerkiksi konferensseihin osallistumisesta.

Kaikille väitöskirjatutkijoille pakollisia tieteenalakohtaisia opintoja ovat:

Tohtorikoulutussuunnitelma (3 op)
Tutkimussuunnitelmaseminaari (1 op)
  • Väitöskirjatutkijan tulee esittää tutkimussuunnitelmansa seminaarissa laajemmalle yleisölle. Seminaarissa jokainen väitöskirjatutkija esittelee oman tutkimusaiheensa. Tutkimussuunnitelmaseminaareja järjestävät pääaineet, yksiköt ja tohtoriohjelmat. Kysy ohjaajaltasi tai tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöltä milloin ja missä tarkoitukseen sopiva seminaarisarja tai -kurssi järjestetään. ​​​​​​

Tutkinto-ohjelma voi lisäksi määrittää muita pakollisia tieteenalakohtaisia opintoja. Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi opintovaatimuksiin!

Tohtoriohjelman järjestämät kurssit

Tieteenalakohtaisia tohtoriopintoja järjestävät mm. Oulun yliopiston tohtoriohjelmat ja niiden sisällä toimivat tutkinto-ohjelmat sekä kansalliset ja kansainväliset tohtorikoulutusverkostot.

Tutustu tohtoriohjelmien kurssitarjontaan!

Muiden yliopistojen tarjoamat tohtoriopinnot

Oulun yliopiston väitöskirjatutkijat voivat suorittaa maksutta muiden yliopistojen järjestämiä opintoja, jotka ovat listattuina verkkosivulle doctoralcourses.fi. Opintoihin haetaan kunkin yliopiston ohjeistuksen mukaisesti. Suunniteltu opinto lisätään Pepissä olevaan HOPSiin henkilökohtaisena opintojaksona. Opinnon suorittamisen jälkeen, opinnon järjestävästä yliopistosta saatu suoritusote toimitetaan pääohjaajalle, joka lähettää tiedon kurssin hyväksymisestä tutkijakoululle.

Lisäohjeita opinnoista