Kasvimuseon tutkimus

Kasvimuseon tutkimus on profiloitunut pohjoisille alueille ja se kattaa laajasti biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Kasvimuseon tutkimus sivun otsikkokuva

Tutkimus

Museon keskeisiä tutkimusteemoja ovat Pohjois-Suomen kasvistotutkimus sekä uhanalaisten sienten ja kasvien taksonominen ja ekologinen tutkimus.

Tällä hetkellä tutkimuskohteina ovat seuraavat aihepiirit:

  • Kasvien ja sienten DNA-tunnisteet
  • Lajien levinneisyys ja ekologia
  • Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus sekä monimuotoisuuden säilyttäminen

Kasvimuseo on osa Oulun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö-tutkimusinfrastruktuuria.

Sinua voisi kiinnostaa myös