Kasvimuseon kokoelmat

Kasvimuseon tieteelliset kokoelmat edustavat kaikkia kasvien ja sienien pääryhmiä.
Kasvimuseon kokoelmien otsikkokuva

Tieteelliset kokoelmat

Kokoelmat koostuvat kotimaisista ja pohjoismaisista näytteistä (ns. Fennoskandinen kokoelma) ja muualta maailmasta peräisin olevista näytteistä (Ekstrafennoskandinen kokoelma). Näissä on

  • Putkilokasveja yhteensä n. 300 000 näytettä
  • Sienten kokoelmat käsittävät n. 80 000 näytettä
  • Jäkäläkokoelmissa on n. 30 000 näytettä
  • Lehti- ja maksasammalia on yhteensä n. 74 000 näytettä

Kokoelmanäytteitä, mukaan lukien tyyppinäytteitä, lainataan tutkimustarkoituksiin. Lainapyynnöt voi esittää henkilökunnalle. Kokoelmia kartutetaan pääasiassa tallentamalla tutkimushankkeiden ja kartoitusten yhteydessä kerättyä näytemateriaalia. Museo vastaanottaa näytelahjoituksia.

Lajitiedon jako

Museon kokoelmien sisältämää lajitietoa jaetaan avoimesti, jotta sitä voidaan käyttää hyväksi tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Lajitiedon jakoa edistetään kokoelmatietojen digitoinnilla eli tietokantaan tallentamisella. Kotimaisten putkilokasvien tietoja on jo 1980-luvulta lähtien tallennettu Luonnontieteellisen keskusmuseon Kastikka-tietokantaan. Muiden kokoelmien digitointia ja jakoa GBIF-palvelimen kautta tehtiin 2011 alkaneessa, OKM:n ja Oulun yliopiston tukemassa projektissa, jossa yli 30 000 sammalnäytteen tiedot tallennettiin (n. 40% sammalkokoelmista).

Nykyisin kokoelmatiedot tallennetaan luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimaan Kotka-järjestelmään, jonka sisältämiin lajeihin voi tutustua Laji.fi-palvelussa.

Sinua voisi kiinnostaa myös