Lumihydrologia ja mallinnus

Lumihydrologia ja mallinnus (SHaM) -tutkimusryhmä työskentelee vesivarojen tutkimukseen ja hallintaan liittyvien teknologioiden parissa. SHaM kuuluu Vesi-, energia-, ja ympäristötekniikan tutkimusyksikköön.
Koeputki lumihangessa

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Lumihydrologia ja mallinnus -ryhmä tekee tutkimusta, jonka tavoitteena on auttaa sopeutumaan epävarmempiin lumiolosuhteisiin pohjoisessa ympäristössä. Tutkimuksen keskiössä on lumen hydrologisten prosessien tutkimus isotooppihydrologian menetelmin, uudet digitaaliset lumen mittausteknologiat, ja pohjoisten vesivarojen numeerinen mallinnus. Työskentelemme kohti tieteellisiä läpimurtojen lumen hydrologisten prosessien ymmärtämisessä, ja uusien mittausteknologioiden hyödyntämistä vesivarojen hallintaan lumisilla alueilla.

Päätutkimusteemat

Tutkimusryhmän päätutkimusteemat ovat seuraavat: