Tiedekunnat kokoavat näkemyksiään keskustakampuksesta

Oulun yliopiston tiedekunnat osallistuvat aktiivisesti keskustakampuksen hankesuunnitelman tekoon syksyn 2021 aikana.
A young woman leans on a pink-coloured wall with a big illuminated logo of the University of Oulu attached to it.

Kesäkuussa nimettyyn hankesuunnitteluryhmään kuuluu edustaja jokaisesta tiedekunnasta ja kirjastosta sekä kaksi opiskelijoiden edustajaa. Opiskelijoita edustavat Kauko Keskisärkkä ja Olli Joki Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta.

”Hankesuunnitteluryhmässä tiedekuntien ja opiskelijoiden edustajat työskentelevät yhdessä suunnittelijoiden ja konsulttien kanssa. Hankesuunnittelussa rakennushankkeelle ja tulevalle suunnittelulle asetetaan tavoitteita, jotka koskevat esimerkiksi laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa sekä arvioidaan toteutusvaihtoehtoja”, kertoo yliopiston tilapalvelupäällikkö ja hankkeen projektipäällikkö Arto Haverinen.

Hankesuunnittelutyön tueksi suunnitteluyritys WSP järjestää jokaisessa tiedekunnassa haastatteluita, joihin osallistuu tiedekuntien valitsema määrä ihmisiä. Haastatteluiden tarkoituksena on täsmentää ja koota tiedekuntien ja opiskelijoiden näkemyksiä, tavoitteita ja tilatarpeita. Haastattelut toteutetaan pääosin syyskuun aikana.

Tiedekunnilta on jo kesän aikana koottu kirjallisia näkemyksiä tulevaisuuden tilatarpeista kyselyllä. Tähän kyselyyn oli mahdollista vastata elokuun loppuun mennessä.

Oulun yliopistossa työstetään syksyn aikana kahta asiakirjaa, jotka liittyvät keskustakampukseen. Yliopiston oman hankesuunnitelman tarkoituksena on antaa yliopiston hallitukselle tarvittavat tiedot investointipäätöstä ja suunnittelun käynnistämistä varten. Hallituksen on määrä päättää hankesuunnitelmasta kokouksessaan 16.12.2021. Erillinen suunnitteluvarausselvitys kytkeytyy Raksilan ns. markettonttiin, ja se toimitetaan Oulun kaupungille 31.12.2021 mennessä kaavamuutosprosessin aloittamista varten. Suunnitteluvarausselvityksestä saatiin väliaikatietoja jo huhtikuussa.

Keskustakampuksen hankesuunnittelun etenemisestä järjestettiin kaikille yliopiston työntekijöille ja opiskelijoille avoin ajankohtaiskatsaus 9.9.2021. Tilaisuuden materiaalit ovat nähtävillä keskustakampussivuilla. Samana iltapäivänä tiedekuntien ja ylioppilaskunnan nimeämät edustajat pohtivat tulevaisuusseminaarissa erilaisia skenaarioita: kestävä tulevaisuus, kohtaamisten tulevaisuus ja virtuaalinen tulevaisuus. Seminaarin tulokset vedetään yhteen ja niitä käytetään seuraavaksi pohjana koko yliopistoyhteisön kyselylle.

Lue lisää keskustakampuksesta

Viimeksi päivitetty: 29.10.2021