Varhaiskasvatuksen opintopolut koottuna uuteen opintoportaaliin

Varhaiskasvatusalasta kiinnostuneille on koottu tietoa alan opintopoluista ja kelpoisuusehdoista uuteen opintoportaaliin, joka on avattu osoitteessa www.opiskelevarhaiskasvatusta.fi.
Päiväkoti-ikäinen lapsi värittää auton kuvaa sinisellä värikynällä; lähikuva lapsen käsistä ja värityskuvasta.

Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -opintoportaali palvelee alalle opiskelemaan hakeutuvia nuoria, alanvaihtajia sekä jatko- ja lisäopinnoista kiinnostuneita. Portaali esittelee viiden varhaiskasvatusalan opintoja tarjoavan koulutusorganisaation varhaiskasvatusalan opintopolkuja. Korkeakouluista mukana ovat Oulun yliopisto Oulun ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Toisen asteen oppilaitoksista mukana ovat Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Suomen Diakoniaopisto. Opintoportaaliin on koottu kyseisten oppilaitosten varhaiskasvatuksen opinnot eri koulutusasteilta. Opintoportaalista löytyy lisäksi tietoa varhaiskasvatusalan eri ammattien kelpoisuusehdoista sekä varhaiskasvatuslain viimeaikaisista muutoksista. Opintoportaalissa on myös alan ammattilaisten haastatteluja omista urapoluistaan.

Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -opintoportaali on tuotettu yhteistyössä OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa. ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on kehittää siirtymisiä eri koulutusten välillä sekä koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020 - 31.5.2022.

Oulun yliopistossa voi opiskella varhaiskasvatusta tutkinto-opiskelijana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmassa. Alan opinnot voi aloittaa aivan alusta tai pätevöityä varhaiskasvatuksen opettajaksi aiempien opintojen pohjalta. Lisäksi Oulun yliopisto tarjoaa uutena hakukohteena kasvatustieteen tutkinnon suorittaneille varhaiskasvatukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Yhteishaussa 31.3.2021 asti avoinna ovat seuraavat hakukohteet:

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti

Maisterihaut: Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja Varhaiskasvatus

Erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Lisätietoa Oulun yliopiston opinnoista ja hakukohteista myös sähköpostitse: hakijapalvelut(at)oulu.fi

Katso myös uutinen varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöitymisestä työn ohessa

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021