Yliopistokollegio päätti: yliopistoyhteisö pääsee ehdottamaan hallitukseen ulkopuolisia jäseniä

Yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet valitaan jatkossa kolmivaiheisella prosessilla, jossa ensimmäisessä vaiheessa kootaan ehdokaslista pyytämällä ehdotuksia yliopistoyhteisöltä. Toisessa vaiheessa yliopistokollegio valitsee ehdotusten joukosta haastateltavat ja kolmannessa vaiheessa yliopistokollegio valitsee jäsenet. Valinnassa huomioidaan kollegion tunnistamat tarpeet ja sukupuolten tasapaino.

Yliopistokollegio päätti valintaprosessista kokouksessaan 19.5.2022.

Uudistuksen myötä koko yliopistoyhteisö pääsee osallistumaan ulkopuolisten jäsenten valintaan, ja selkeyttämällä toimintamallia parannetaan yliopistokollegion toiminnan läpinäkyvyyttä. Aikaisemmin kollegio on päättänyt ulkopuolisten jäsenten valintaprosessista tapauskohtaisesti. Vuonna 2021 uuden ulkopuolisen jäsenen valintaa valmisteli kollegion nimittämä sisäinen työryhmä.

Oulun yliopiston hallituksessa on yksitoista henkilöä, joista kuusi tulee yliopistoyhteisön sisältä ja viisi yhteisön ulkopuolelta. Hallituksessa avautuu uusia ulkopuolisten jäsenten paikkoja todennäköisesti vuoden 2024 alussa.

Yliopiston tilinpäätös käsitellään kesäkuun kokouksessa

Yliopistokollegion 19.5.2022 kokouksen esityslistalla oli myös hallituksen jo aiemmin hyväksymän, vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen. Kollegio päätti jättää asian pöydälle ja asiakohta käsitellään seuraavassa kokouksessa 15.6.2022.

Katso myös:

Yliopistokollegion kokoonpano, tehtävät ja pöytäkirjat

Hallituksen kokoonpano, tehtävät ja pöytäkirjat

Viimeksi päivitetty: 19.5.2022