Lahjoitukset vaikuttavat

Yliopistolle tehdyt lahjoitukset ovat tärkeä osa uuden tieteellisen tiedon tuottamisessa. Lahjoitusten avulla pystytään rekrytoimaan uusia huippuosaajia sekä panostamaan pitkäjänteiseen tutkimustyöhön sekä uusiin tutkimuskohteisiin.
Ihminen_muuttuva_maailma_focus

Lahjoitukset vaikuttavat

Oulun yliopisto kohdentaa lahjoitusten tuottoa toimiin, jotka lisäävät yliopiston vaikuttavuutta sekä kasvattavat alueen ja koko maan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Yliopiston tutkimusohjelma rakentuu viidestä eri osa-alueesta. Lahjoitustoiminnasta kertynyt tuotto käytetään strategisena rahoituksena tämän ohjelman tutkimuskärkien vahvistamiseen. Lahjoitusvaroilla vahvistamme myös koulutusta, kansainvälistymistä, yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa.

Juhlavuosi 2019

Vuoden 2018 päätökset lahjoitusvarojen kohdentamisesta

Lahjoitusvarojen vastuullinen käyttö

Yliopisto käyttää saamansa lahjoitusvarat vastuullisesti. Valtion vastinrahoitusosuus ohjataan osaksi Oulun yliopiston peruspääomaa. Lahjoitukseen perustuvasta valtion vastinrahoitusosuudesta yliopisto käyttää ainoastaan tuottoa. 
 

Oulun yliopisto sijoittaa peruspääomaa ja saa siitä vuosittaista tuottoa. Tuottoa käytetään yliopiston strategian kannalta tärkeiden tutkimushankkeiden tukemiseen. Tuoton käytöstä päättää rehtori yliopiston hallituksen valtuuttamana.