Mikroyritysten tilastokatsaus MY Tilastot

Vuosittain päivittyvä Oulun yliopiston tuottama MY Tilastot -tilastokatsaus tarjoaa ajantasaista tietoa mikroyritysten tilasta ja vaikutuksesta alueiden elinvoimaan. Mikroyritykseksi määritellään yritys, jossa työskentelee alle 10 työntekijää, ja sillä on alle kahden miljoonan euron liikevaihto.
MY Tilastot graphics

Taustaa

Tilannekuva mikroyrityksistä erityisesti yrityskentän alueellisen ja ajallisen kehityksen osalta on ollut puutteellinen. Myös yritysten kasvuun, työllistävyyteen ja vientiin kytkeytyvällä tiedolle mikroyritysten osalta on ollut tarvetta. Interaktiivinen verkkosivusto sisältää laajan tietopaketin siitä, kuinka paljon yrityksiä on, millaisia ne ovat ja missä niitä on. Katsauksessa selvitetään erilaisten mikroyritysten tärkeimmät toimialat kokoluokittain ja alueittain ja mikroyritysten liikevaihdon kehitys ja sen alueellinen merkitys. Katsauksesta löytyy tieto myös kasvusta: miten, missä ja minkä toimialojen mikroyritykset kasvavat. Vientiä selvitellään niiden merkityksen ja volyymin kautta niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa.

Tilastokatsauksen tuottaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Tuottajat DI, FM Pauliina Björk ja FT Ossi Kotavaara.