Kestävä kehitys ja vastuullisuus Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti sekä edistämään tutkimuksella ja koulutuksella YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Etsimme ratkaisuja maapallon ekologisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin kestävyyshaasteisiin. Tavoitteemme on, että jokainen Oulun yliopistolainen tekee vastuullisia valintoja – nyt ja tulevaisuudessa.

Ratkaisemme tulevaisuuden viheliäisiä ongelmia monitieteisellä tutkimuksellamme

Oulun yliopistossa tehtävä tutkimus kytkeytyy suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Monialainen tiedeyhteisömme synnyttää jatkuvasti vaikuttavia läpimurtoja ja pyrkii ratkaisemaan globaaleja haasteita. Kehitämme esimerkiksi kestäviä materiaaleja ympäristöystävällisemmän teollisuuden synnyttämiseksi ja biolääketieteemme sekä hyvinvointiteknologiamme tukevat elinikäistä terveyttä.

Tutkimusaiheitamme kestävään kehitykseen liittyen ovat esimerkiksi

  • luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö
  • bio- ja kiertotalous
  • ympäristötekijöiden vaikutus terveyteen
  • ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisessa
  • muuttuvan ympäristön tutkimus arktisella ja boreaalisella vyöhykkeellä
  • globalisaation ja ympäristömuutoksen vaikutukset ihmisten vuorovaikutukseen ja yhteisöihin

Ympäristön kestävyyttä tutkitaan lisäksi monissa tutkimusprojekteissa yhteistyössä eri korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa. Teemme myös kansainvälistä yhteistyötä monissa hankkeissa ja verkostoissa.

Koulutamme kestävän tulevaisuuden tekijöitä

Oulun yliopisto kouluttaa tulevaisuuden suunnannäyttäjiä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Kestävä kehitys on sisällytetty kaikkien koulutusalojemme tutkinto-ohjelmiin ja kestävyyteen liittyvää opintotarjontaa kehitetään aktiivisesti.

Tarjoamme kestävän kehityksen opintoja

  • kaikille tutkinto-opiskelijoillemme

  • kaikille vaihto-opiskelijoillemme

  • muiden korkeakoulujen opiskelijoille erilaisten yhteistyöverkostojen kautta

  • kaikille kiinnostuneille Jatkuvan oppimisen yliopiston kautta

Olemme vastuullisen kulttuurin kantajia

Yliopiston kestävän kehityksen toimintaa ja tavoitteita ohjaavat kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tarkastelemme ja kehitämme myös kampuksiamme kestävän kehityksen näkökulmasta mm. parantamalla tilojen energiatehokkuutta, kannustamalla ympäristöystävälliseen liikkumiseen sekä huomioimalla ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulman kaikissa hankinnoissa.

Kaikilla yliopistoyhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yliopiston kestävään kehitykseen. Oulun yliopiston Sustainability Forum toimii tapahtumasarjana ja kokoontumispaikkana kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista kiinnostuneille yliopistolaisille sekä sidosryhmille.

Yhdessä rakennamme parempaa huomista

Maailmassa on enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin, ja uutta tutkimustietoa syntyy jatkuvasti. Me Oulun yliopistossa haluamme auttaa sekä päätöksentekijöitä että kansalaisia saamaan luotettavaa tietoa käyttöönsä. Haluamme lisätä yhteiskunnan tietoisuutta kestävän kehityksen merkityksestä ja mahdollisuuksista.

Kannustamme yliopistoyhteisön jäseniä osallistumaan keskusteluihin yhteiskunnallisista haasteista. Näin meillä työskentelevien ja meiltä valmistuneiden osaajien kädenjälki näkyy ja vaikuttaa.

Oulun yliopistossa tehdään yhteistyötä kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta painottavien kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Ota yhteyttä

Lisätietoa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista ja toimista saat asiantuntija Anni Huoviselta, anni.huovinen@oulu.fi.

Sinua voisi kiinnostaa myös