Kohortti 1966

Kohortti 1966:n aineiston keruu käynnistyi vuonna 1965, jolloin kerättiin tietoja 12 055 raskaana olevilta Pohjois-Suomessa Oulun ja Lapin lääneissä asuneilta naisilta, joilla laskettu aika osui vuoteen 1966. Lapsia kohorttiin syntyi 12 231 (elävänä syntyneitä 12 058). Äideiltä neuvolassa kysyttyjä tietoja olivat mm. perheen taustatiedot, ammatti, sosiaalinen asema, elinympäristö, koulutus, paino ja pituus, elintavat, raskauden kesto, synnytys, syntyneen lapsen paino ja pituus sekä tietoja lapsen kehityksestä 28 vuorokauden ikään asti.

Seuraavat aineistojen keruun vaiheet, joihin 1966 syntyneet lapset kutsuttiin, olivat heidän olleessaan 1-, 14-, 31- ja 46-vuotiaita. Lasten ollessa 1-vuotiaita aineiston keruun suorittivat kunnalliset terveyssisaret. Tietoja kerättiin neuvoloista, mutta lisäksi mitattiin mm. lapsen paino, pituus ja pään ympärys. Neljätoistavuotiaana tietoja kerättiin lähettämällä kyselylomakkeet 1966 syntyneille nuorille itselleen, heidän vanhemmilleen sekä koulujen terveydenhoitajille. Aikuisiän tutkimukset 31- ja 46-vuotiaille kohorttilaisille sisälsivät tietojen keruun sekä kyselylomakkeilla että kutsumalla heidät kliiniseen terveystarkastukseen.  Yksityiskohtaiset sisällöt aineistojen keruun eri vaiheista ja osallistuneiden kohorttilaisten määrästä sekä erillisistä osa-aineistojen keruista ovat nähtävissä Pohjois-Suomen syntymäkohorttien englanninkielisillä sivuilla.

Vuonna 2018 kerättiin tietoja kohortti 1966 jäsenten vanhemmista, noin 10 000 henkilöltä, kyselylomakkeiden avulla. Lisäksi Oulun alueella asuvat henkilöt kutsuttiin Oulun yliopistoon terveystarkastukseen.

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.1.2019