Kohortti 1986

Kohortti 1986:n aineiston keruu käynnistyi vuonna 1985. Kohorttiin kutsuttiin Pohjois-Suomessa Oulun ja Lapin lääneissä asuneet raskaana olleet naiset, joiden laskettu aika osui 1.7.1985 - 30.6.1986 väliseen aikaan. Ensimmäiseen aineiston keruuseen osallistui 9 362 äitiä, joille syntyi 9 479 lasta (elävänä syntyneitä 9 432). Aineiston keruun toteutti Oulun yliopisto yhteistyössä Oulun yliopistollisen keskussairaalan sekä Pohjois-Suomen neuvoloiden kanssa.

Tietoja kerätiin raskausajalta, syntymähetkeltä sekä 1-vuoden iässä kyselylomakkeiden ja terveydenhoitajien haastattelujen avulla. Kohortti 1986:n lasten aloittaessa koulun (7-8v) heidän vanhemmilleen lähetettiin kyselylomakkeet, joissa kerättiin tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja terveydestä sekä koulusta, perhemuodosta ja perheen sosiaalisesta tilanteesta.  Seuraava aineiston keruu tehtiin kohortti 1986 lasten tullessa 15–16 vuoden ikään. Kyselylomakkeet lähetetiin sekä nuorille itselleen että heidän vanhemmilleen. Tietoja kysyttiin muun muassa perheestä, ystävistä, koulusta, psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä, käyttäytymisestä, ravinnosta, elämäntavoista ja harrastuksista. Vanhemmilta kysyttiin puolestaan nuoren terveydestä, kehityksestä ja käyttäytymisestä sekä myös vanhempien siviilisäädystä, perheen sosiaalisesta tilanteesta, koulutuksesta, työstä ja elintavoista. Ensimmäinen aikuisiän seurantatutkimus toteutettiin vuosina 2019–2020 kohorttilaisten ollessa 33-35 –vuotiaita. Katso kutsu.

Yksityiskohtaiset sisällöt kohortin 1986 aineistojen keruun eri vaiheista ja osallistuneiden kohorttilaisten määrästä sekä erillisistä osa-aineistojen keruista ovat nähtävissä Pohjois-Suomen syntymäkohorttien englanninkielisillä sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 9.4.2021