Arctic Biopankki - Oulun yliopisto

Arctic Biopankki –Oulun yliopisto perustettiin vuonna 2020 hallinnoimaan Pohjois-Suomen suuria väestöpohjaisia näytekokoelmia.

Oulun yliopisto on kerännyt useita laajoja väestötutkimuskokonaisuuksia, kuten Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 (NFBC1966) ja 1986 (NFBC1986) sekä kaksi Pohjois-Suomen ikääntyvien henkilöiden kohorttia Oulu1935 ja Oulu1945. Syntymäkohortteihin kuuluvia henkilöitä on tutkittu äidin raskausajalta lähtien säännöllisesti terveydenhuollon asiakirjojen, kyselylomakkeiden ja kliinisten tutkimusten avulla. Yhdessä väestöaineistot mahdollistavat laajan monisukupolvisen tutkimuksen.

Arctic Biopankin tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin sekä lääketieteen ja biotieteiden tutkimusta. Se tarjoaa näyte- ja tietoaineistoja korkealaatuisiin tutkimushankkeisiin, joiden tarkoituksena on selvittää sairauksien syy- ja seuraussuhteita sekä genetiikan, ympäristön ja elämäntapojen vaikutuksia terveyteen. Tutkimustulosten avulla pyritään sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä kehittämään turvallisempia, tehokkaampia ja yksilöllisempiä hoitoja.

Biopankin yhteystiedot

Näyteaineistot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttien, NFBC1966 ja NFBC1986, aineistojen keruu on alkanut jo tutkittavien äitien ollessa raskaana vuosina 1965 ja 1985. Tutkimusaineistoa on kerätty yli 20 000 kohorttilaisesta säännöllisin väliajoin. Näitä ainutlaatuisia aineistoja täydentävät ikääntyvistä henkilöistä Pohjois-Suomessa kerätyt aineistot, Oulu1935 ja Oulu1945.  

Arctic Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä ja näytteenantajaan liittyvää tietoa terveyden ja hyvinvoinnin sekä lääke- ja biotieteen tutkimuksen edistämiseksi. Pohjois-Suomen kohorttien eri vaiheissa kerätyt biologiset näytteet ja niihin liittyvät tiedot siirretään Arctic Biopankkiin. Kohortteihin kuuluvia henkilöitä tiedotetaan siirroista henkilökohtaisesti kirjeellä syksyn 2020 aikana.

Biopankkitoiminnasta säädetään biopankkilaissa (688/2012), jossa erityisesti turvataan näytteenantajien oikeudet (kts. Tietoa tutkittaville). 
Biopankin kokoelmiin voi kuulua myös rajoitetumpaan käyttöön tarkoitettuja aineistoja. 

Aineistojen keruuajankohdat

Yksityiskohtaiset sisällöt aineistojen keruiden eri vaiheista ja osallistuneiden kohorttilaisten määrästä sekä erillisistä osa-aineistojen keruista, kuten esimerkiksi selkäsairauksien tutkimus sekä mielenterveyden seurantatutkimus, ovat nähtävissä Pohjois-Suomen syntymäkohortit – Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelman sivuilta.

Seurantatutkimusten yhteydessä kerätyt biologiset näytteet

Taulukko kohorttien näytteistä ja niiden lukumääristä

Siirrettäviin näytteisiin liittyvät tiedot (päivitys tulossa)

 

 

Tietoa tutkittaville

Osallistuessasi Arctic Biopankin toimintaan annat arvokasta tietoa tutkimukseen, jolla edistetään väestön terveyttä ja hyvinvointia. Pohjois-Suomen kohorttien hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelmassa kerättyjen näytteiden ja tietojen siirto Oulun yliopiston Arctic Biopankkiin mahdollistaa niillä tehtävän arvokkaan tutkimuksen jatkumisen. Kohortteihin kuuluvia henkilöitä tiedotetaan siirroista henkilökohtaisesti kirjeellä syksyn 2020 aikana.

Käsittelemme antamiasi tietoja Arctic Biopankin perustamis- ja toimintasuunnitelman mukaan.

Arctic Biopankin yksityiskohtainen tietosuojailmoitus on nähtävillä täältä.

Sinusta kerättyjä tietoja sekä säilytetään että käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa koodattuina, erillään nimestä ja henkilötunnuksesta siten, ettei yksittäisiä tietojasi pystytä tunnistamaan tutkimustuloksista.

Osallistuminen biopankkitoimintaan on täysin vapaaehtoista ja voit milloin tahansa kieltäytyä osallistumasta, keskeyttää osallistumisen tai peruttaa suostumuksen. Voit käyttää näitä lomakkeita tietosuojaan liittyvien oikeuksiesi toteuttamiseen:

Oikeus peruuttaa antamasi suostumus

Oikeus tietojesi käytön kieltämiseen (biopankkikielto).

Oikeus tietojesi käsittelyn rajoittamiseen.

Tietopyyntölomake Arctic Biopankille.

Tietopyyntölomake koskien henkilötietojen käsittelyä Oulun yliopistossa.  Allekirjoitettu lomake lähetetään allekirjoitettuna Oulun yliopiston kirjaamoon, Oulun yliopisto, Kirjaamo, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Biopankin yhteystiedot