Julkaisut ja konferenssit

Julkaisut

Sunnari, Vappu (2010) “I cannot speak about it”. Physical Sexual harassment as experienced by children at school in Northern Finland and Northwest Russia. VDM Verlag Dr. Müller

From Violence to Caring-gendered and sexualized violence as the challenge in the life-span. Conference proceedings (2008) Toim. Sunnari, Pihkala, Heikkinen, Huuki & Manninen. Oulun yliopiston Kasvatustieteiden julkaisuja.

Leimattuna, kontrolloituna ja normitettuna. Sukupuolistunut ja seksualisoitunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa (2003). Toim. Vappu Sunnari & Jenny Kangasvuo & Mervi Heikkinen & Niina Kuorikoski.

Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla (2004) Toim. Kailo, Sunnari, Vuori et al.. Northern gender studies / Universities of Oulu and Lapland, 5

Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia - näkökulmia segregaatioon (WomenIT) (2005) Toim. Leena Teräs. Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus.

Käsikirja lastensuojelun ammattilaisille VOIMAVARAKOULUTUS Koulutus lastensuojelulaitoksissa asuville tytöille naisiin kohdistuvasta väkivallasta, Empowering Care -projekti 2014, Oulun yliopisto, Nais- ja sukupuolentutkimus

 

Menneet konferenssit

From Violence to Caring - Gender and Sexualized Violence in the Life-Span, 4-5 December 2008

Valta Liikuttaa - Naistutkimuspäivät 14-16.11.2007

Viimeksi päivitetty: 25.2.2015