Akateeminen työllisyys/työttömyys ja työperäinen liikkuvuus Arktisessa Pohjoisessa

Academic NORTH

Projektin kuvaus

Akateeminen työttömyys/työllisyys ja työperäinen rajat ylittävä liikkuvuus Arktisessa pohjoisessa (Academic (un)employment and mobility in the Arctic North - A Joint Socially Responsible Approach) on Oulun yliopiston koordinoima projekti. Projekti tukee työperäistä ylirajaista akateemista liikkuvuutta Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa alueen korkeakouluista valmistuneiden sijoittumista yhteispohjoismaisille työmarkkinoille, sekä tukea korkeakoulutetun väestön työperäistä paluumuuttoa alueelle.

Alueen elinkeinoelämän kehittymisen kannalta tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä siihen liittyvä osaaminen ovat keskeisiä. Korkeasti koulutetun työvoiman poismuutto alueelta heikentää myös tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Hankkeen pyrkimyksenä onkin hidastaa juuri tätä alueen kehittymisen kannalta negatiivista kehitystrendiä. Korkeakoulujen, yliopistokaupunkien ja yritysten välisen ja aiempaa tiiviimmän ylirajaisen verkostoitumisen sekä joustavan tiedonvälityksen kehittämisen myötä alueella olevan akateemisen työvoiman ja avoimien työpaikkojen kohtaamista edistetään. Niin kutsutun Arctic Five yliopistojen alueella on vahva ja edelleen voimakkaasti kehittyvä ICT-ala, jossa on tarvetta myös sosiaali- ja humanististen tieteiden osaamiselle. Hankkeen aikana kerätäänkin aineistoa alueen työvoiman ja työnantajien tarpeista, jotta työelämää kyettäisiin kehittämään sosiaalisesti kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Kutsummekin henkilöstöhallinnon ammattilaisia keskustelemaan rekrytointikäytännöistään, joita tarkastelemme ja kehitämme yhdessä eteenpäin sukupuolivastuullisella ja yhdenvertaisuus-periaatteeseen nojautuvalla tavalla.

 

Akateeminen työperäinen liikkuvuus-kysely:
Hankkeemme keräsi 01-98/2019 ajan liikkuvuus-kokemuksia. Daniela Kangnissoukpe kirjoitti tuloksista seuraavan raportin: Cross-Border Mobility report

Daniela kertoo omista liikkuvuuskokemuksistaan: Katso tämä video!

Tulostettava projektiesite

Näin käsittelemme henkilötietoja projektissamme: Privacy Notice.

Facebook: @AcademicNorth
Twitter: @Academic_North

 

 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Luulajan Teknillinen Yliopisto
Yhteyshenkilö: PhD, Saila Piippola
+46(0)920492941
SP: saila.piippola@ltu.se

Tromssan Yliopisto - Norjan Arktinen Yliopisto
Yhteyshenkilö: Professori Rasmus Gjedssø Bertelsen
+47(0)91318623
SP: rasmus.bertelsen@uit.no

Tutkimusryhmä

Mervi Heikkinen.jpg

Mervi Heikkinen

University Researcher

Helena Louhela

Coordinator