University of Oulu, 2016

Erillinen opiskeluoikeus

Erillisen opiskeluoikeuden hakuprosessi riippuu siitä, onko sinulla tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa.
Katso alta ohjeet
- henkilö, jolla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa
- henkilö, joka on läsnäoleva tutkinto-opiskelija Oulun yliopistossa

Henkilö, jolla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa

Henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa, voidaan myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen. Erillinen opiskeluoikeus kirjataan niihin opintojaksoihin tai -kokonaisuuteen ja seuraavaan toteutusaikaan, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty. Opinnot ovat maksullisia, eikä erillinen opiskeluoikeus anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Opiskeluoikeus myönnetään, jos opintokokonaisuudella tai -jaksolla on tilaa.

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan pdf-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/lomakkeet-opintoasiat. Hakemukseen tulee liittää liitteeksi todistukset haettaviin opintoihin liittyvistä taustaopinnoista (esim. opintosuoritusote, tutkintotodistus tai vastaava). HUOM! Samalla hakemuksella voi hakea erillistä opiskeluoikeutta vain yhden tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin. Jos haet usean eri tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin, tulee sinun täydentää oma hakemus jokaiseen tiedekuntaan. 

Erillisen opiskeluoikeuden opinnot maksavat 10 eur / opintopiste myönnettyyn opiskeluoikeuteen. Maksua ei peritä opettajankoulutuksen kelpoisuuksia täydentävistä opinnoista: Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus (794/2004, 19 §).

Henkilö, jolle myönnetään erillinen opiskeluoikeus, saa päätöksen yhteydessä sähköpostitse maksuohjeet. Opiskeluoikeus kirjataan vasta sen jälkeen, kun opintojen maksu on vastaanotettu, virkailija merkitsee myös opiskelijan suoraan läsnäolevaksi yliopistossa. Opintojen hinta peritään EduStore-verkkokaupan kautta. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani tai Kieli- ja viestintäkoulutus.  Opintoihin on jatkuva haku. Hakemus tulee lähettää viimeistään kolme viikkoa ennen opintojakson alkamista. Hakemus lähetetään ao. tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin sähköpostitse. Yhteystiedot: http://www.oulu.fi/yliopisto/koulutuksen-lahipalvelut. Kieli- ja viestintäopintojen hakemus lähetetään: study.languages@oulu.fi.

Erillistä opiskeluoikeutta ei myönnetä opintoihin, joita Oulun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena.

Mikäli sinulle myönnetään erillinen opiskeluoikeus:

Lue lisätietoa kelpoisuuden tuottavista opinnoista: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/208657

Henkilö, joka on läsnäoleva tutkinto-opiskelija Oulun yliopistossa

Läsnäoleva Oulun yliopiston tutkinto-opiskelija voi halutessaan hakea erillistä opiskeluoikeutta toisen tiedekunnan tarjoamiin opintoihin. Läsnäolevalle tutkinto-opiskelijalle opiskeluoikeus on maksuton. 

Sivuainetarjonnasta löytyy lisätietoa opinto-oppaalta osoitteesta https://opas.peppi.oulu.fi/fi/sivuainetarjonta-ja-muut-opintokokonaisuudet/18714

Läsnäoleva opiskelija hakee erillistä opiskeluoikeutta Eforms-järjestelmällä. Eforms toimii vain VPN-yhteydellä tai yliopiston verkossa. Kirjaudu järjestelmän etusivulta eforms.oulu.fi yliopiston O365 opiskelijan käyttäjätunnuksellasi ja valitse: "Erillisen opiskeluoikeuden hakemus". 

Opiskelijalta kysytään lomakkeella seuraavat tiedot:

  1. Henkilö- ja osoitetiedot.
  2. Haettavan opiskeluoikeuden tiedot (opintojakson tai -kokonaisuuden koodi, nimi sekä laajuus). Ohje pyytää listaamaan vain yhden tiedekunnan opintoja yhdelle hakemukselle. 
  3. Perustelut miksi opintoja tarvitaan. Perustelujen alta löytyy myös lisätietokenttä, jota voi käyttää tarvittaviin tarkennuksiin tms.

Opiskelija lähettää hakemuksen sen tiedekunnan johtavalle koulutusasiantuntijalle (valitsemalla "seuraava käsittelijä" -kohtaan sen vastuuhenkilön nimen), jonka opintoihin on hakemassa. 

Halutessasi lisätietoja, etsi oman tutkinto-ohjelmasi yhteystiedot ja ole yhteydessä ko. tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin: http://www.oulu.fi/yliopisto/koulutuksen-lahipalvelut

 

Viimeksi päivitetty: 18.1.2021