University of Oulu, 2016

Erillinen opiskeluoikeus

Henkilö, jolla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa

Huom. Voimassa 1.8.2020 alkaen (uudet ohjeet ja maksut koskevat opetusta, joka alkaa 1.8.2020 tai myöhemmin)

Henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa, voidaan myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen. Erillinen opiskeluoikeus kirjataan niihin opintojaksoihin tai -kokonaisuuteen ja seuraavaan toteutusaikaan, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty. Opinnot ovat maksullisia, eikä erillinen opiskeluoikeus anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Opiskeluoikeus myönnetään, jos opintokokonaisuudella tai -jaksolla on tilaa.

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan pdf-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/lomakkeet-opintoasiat. Hakemukseen tulee liittää liitteeksi todistukset haettaviin opintoihin liittyvistä taustaopinnoista (esim. opintosuoritusote, tutkintotodistus tai vastaava). HUOM! Samalla hakemuksella voi hakea erillistä opiskeluoikeutta vain yhden tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin. Jos haet usean eri tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin, tulee sinun täydentää oma hakemus jokaiseen tiedekuntaan. 

Erillisen opiskeluoikeuden opinnot maksavat 10 eur / opintopiste myönnettyyn opiskeluoikeuteen. Maksua ei peritä opettajankoulutuksen kelpoisuuksia täydentävistä opinnoista: Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus (794/2004, 19 §). Henkilö, jolle myönnetään erillinen opiskeluoikeus, saa päätöksen yhteydessä sähköpostitse maksuohjeet. Opiskeluoikeus kirjataan vasta sen jälkeen, kun opintojen maksu on vastaanotettu.  Opintojen hinta peritään EduStore-verkkokaupan kautta. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani tai Kieli- ja viestintäkoulutus.  

Opintoihin on jatkuva haku. Hakemus lähetetään ao. tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin sähköpostitse. Yhteystiedot: http://www.oulu.fi/yliopisto/koulutuksen-lahipalvelut. Kieli- ja viestintäopintojen hakemus lähetetään: study.languages@oulu.fi.

Erillistä opiskeluoikeutta ei myönnetä opintoihin, joita Oulun yliopisto järjestää vain avoimena yliopisto-opetuksena.

Henkilö, joka on läsnäoleva tutkinto-opiskelija Oulun yliopistossa

Läsnäoleva Oulun yliopiston tutkinto-opiskelija voi halutessaan hakea erillistä opiskeluoikeutta toisen tiedekunnan tarjoamiin opintoihin.

Sivuainetarjonnasta löytyy lisätietoa: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot
Yksittäisistä opintojaksoista ole yhteydessä ko. tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin sähköpostitse: http://www.oulu.fi/yliopisto/koulutuksen-lahipalvelut

 

Viimeksi päivitetty: 23.6.2020