University of Oulu, 2017

Harjoittelupaikan hakeminen

Harjoittelupaikkoja on sekä Suomessa että ulkomailla. Niistä ilmoitetaan eri tavoin. Monesti paras harjoittelupaikka löytyy oman aktiivisuuden ja etsimisen kautta: ota yhteyttä omatoimisesti kiinnostavaan työnantajaan ja huomioi myös yksityisen ja kolmannen sektorin harjoittelumahdollisuudet sekä ulkomaiset harjoittelupaikat.

Vinkkejä harjoittelupaikan löytämiseen voit saada muilta opiskelijoilta tai tutkinto-ohjelmasi henkilökunnalta. Monet löytävät harjoittelupaikan itse, omien verkostojensa avulla. Kannattaa myös lukea harjoittelupalautteita, sieltä voi löytyä hyviä vinkkejä siitä miten harjoittelupaikka on löytynyt.

Työnantajat ilmoittavat harjoittelupaikkoja myös suoraan oppiaineisiin, jotka tiedottavat paikoista opiskelijoille esim. sähköpostitse. Harjoittelu- ja päättötyöpaikoista tiedotetaan myös kiltojen sähköpostilistoilla.

Yliopistojen ura- ja työelämäpalveluiden Aarresaari-verkostosta (aarresaari.net) löydät tietoa mm. urasuunnittelusta, työnhausta, harjoittelusta ja valmistuneiden työllistymisestä.  Viimeisimmät työnantajien Aarresaari.netin kautta lähettämät harjoittelu- ja työpaikkailmoitukset sekä projektityöpaikat näet Harjoitteluun-sivulta.

Yliopisto-opiskelijoille tarkoitettuja paikkatarjouksia löydät esimerkiksi näistä:

 

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kandi- ja maisteriopintojen harjoittelupaikat

Sopivia harjoittelupaikkoja voi etsiä netistä tai ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin. Tutustu ainakin Oulun yliopiston nettisivuilla oleviin harjoittelupaikkailmoituksiin.

Oulun yliopiston ylläpitämä työpaikkaportaali löytyy Aarresaari sivustolta.

Seuraa myös yliopiston harjoitteluasioiden Twitter-tiliä.

Kauppakorkeakoulun ulkomainen harjoitteluportaali

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on liittynyt jäseneksi Highered Global Career Services –portaaliin, jonka kautta Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkoja eri puolilta maailmaa. Portaali edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston opiskelijasähköpostin tunnuksilla. Sen avulla voi myös luoda itselleen osaamisprofiilin, saada suosituksia omaan profiiliin sopiviin harjoittelu - ja työpaikkoihin, jne.

Linkki Highered-hakuportaaliin.

Teknillinen tiedekunta

Harjoittelupaikan hakemista ja työhakemuksen tekemistä tukee hyvin Teekkarin työkirja. Tutustu!

Suomen kieli

Suomen kieli

  • Etsi itse harjoittelupaikka.
  • Harjoittelun on oltava oman alan työtä (ei kuitenkaan äidinkielenopettajan).
  • Jos haluat yliopiston harjoittelutuen, täytä harjoittelun vahvistuslomake, pyydä siihen Mai Frickin allekirjoitus ja liitä se hakemukseen, jonka teet SoleMove-järjestelmään. Voit merkitä samaan lomakkeeseen ja hakemukseen kaikki eri työnantajat, joilta aiot hakea harjoittelupaikkaa.
  • Kun harjoittelupaikka on varmistunut, siitä tehdään sopimus työnantajan, opiskelijan ja yliopiston kesken. Palkallisen ja palkattoman harjoittelun sopimuspohjat löytyvät yliopiston sivulta. Allekirjoitusjärjestys on seuraava: 1. työnantaja, 2. opiskelija, 3. koulutussuunnittelija Elina Halonen, 4. oppiaineen edustaja Mai Frick.
  • Harjoittelun on vastattava 2 kk:n kokoaikaisia töitä (= 5 op).
  • Harjoittelun vastuuhenkilö suomen kielen oppiaineessa on Mai Frick (maria.frick(at)oulu.fi). Main ollessa poissa lomakkeet allekirjoittaa Jari Sivonen tai Harri Mantila.

Lääketiede

Lääketieteen tutkinto-ohjelma sisältää kolmea erilaista harjoittelua:  terveyskeskus- ja osastoharjoittelut, jotka sisältyvät opintoihin sekä harjoittelu (amanuenssuuri) 24 op, minkä opiskelija suorittaa erillisen ohjeen mukaan. Kaikki harjoittelut mahdollistavat opiskelijan tietojen ja taitojen soveltamista käytännön työssä.

Terveyskeskusharjoittelupaikoista vastaa Kliinisten taitojen keskuksen suunnittelija.

Osastoharjoittelun voi suorittaa oppiaineen hyväksymissä paikoissa Suomessa (tai ulkomailla), joiden järjestelyistä vastaa LTK:n opetuskoordinaattori.

Harjoittelu (amanuenssuuri) suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa yksiköissä vähintään 2 viikon jaksoissa (yht. 10 päivää) täysinä viikkoina vähintään kolmella eri erikoisalalla. Oulun yliopistollisen sairaalan harjoittelupaikat täyttää Oulun Lääketieteellinen Kilta ry.

Hammaslääketiede

Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan syventävään käytännön harjoitteluun (30 op), joka toteutuu 6. lukuvuotena. Harjoittelu toteutetaan terveyskeskuksessa, joka on tehnyt sopimuksen yliopiston kanssa.  Tiedot sopimusterveyskeskuksista löytyvät Suomen Hammaslääkäriliiton sivuilta (http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi). Opiskelija voi myös itse ehdottaa terveyskeskukselle sopimuksen tekemistä yliopiston kanssa, jos terveyskeskuksella ei sellaista jo ole. Tarkemmin harjoittelusta 090603S Syventävä kliininen harjoittelu.

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus

Lisätietoa harjoittelusta informaatiotutkimuksen sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 20.11.2020