Prosessimetallurgia

Prosessimetallurgia on yksi Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksen (CASR) keskeisimmistä osa-alueista ja sen tutkimus sijoittuu erityisesti yliopiston strategian mukaisiin tutkimuksen painoaloihin ”Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät” sekä ”Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa”. Prosessimetallurgian tutkimusyksikön toiminnan ytimen muodostavat pyrometallurgisten ja muiden korkealämpötilaprosessien tutkimus sekä tähän perustuva opetus, jossa painotetaan tutkimus- ja kehitystyössä vaadittavaa menetelmällistä osaamista. Tutkimusyksikkö tuottaa metallurgiseen teollisuuteen diplomi-insinöörejä sekä tohtoreita, jotka ymmärtävät ja hallitsevat metallurgisissa prosesseissa esiintyvät korkealämpötilaiset ilmiöt. Yksikön opetus ja tutkimus perustuvat reaktiokinetiikan, termodynamiikan, aineen- ja lämmönsiirron sekä aineen rakenteen ymmärtämiseen osana korkealämpötilaisia prosesseja.