University of Oulu, 2017

Kielitaitovaatimukset

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito. Suomen kielen taito tulee osoittaa vain, jos et ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomen kielellä.

Sinun tulee siis osoittaa suomen kielen taitosi hakuvaiheessa, jos olet suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavat opintosi muulla kuin suomen kielellä.

Tämä ohje koskee kaikkia Oulun yliopiston hakukohteita, joissa on Opintopolkuun merkitty opetuskieleksi suomi.

Poikkeus:

Voit todentaa kielitaitosi seuraavilla tavoilla. Tallenna vaadittava liite hakulomakkeellesi hakuaikana.

Suomen kielen taidon osoittaminen:

 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) –koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  • pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  • keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa: A-taso suoritettu hyväksytysti
 • IB-tutkinnossa: B-taso suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa:
  • L1-kieli suoritettu hyväksytysti
  • L2-kieli suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP/DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa
  • suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
  • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon kielikoe suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)
 • Korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:
  • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • hakija on suorittanut seuraavat kieliopinnot:
   • korkeakoulututkinto suomen kieli pääaineena
   • suomen kieli 60 op/30 ov

Viimeksi päivitetty: 8.11.2018