University of Oulu, 2017

Kielitaitovaatimukset

Ensimmäisessä yhteishaussa englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa sinun on osoittettava vaadittava englanninkielen taito

Katso englannin kielitaitovaatimukset englanninkielisiltä sivuilta.

Toisessa yhteishaussa 2021 suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa sinua voidaan pyytää osoittamaan vaadittava suomen kielen taito

Hakulomakkeella voit vastata suomen kielen taitoa koskevaan kysymykseen ja liittää tarvittaessa hakulomakkeelle suomen kielen taitosi osoittavan todistuksen. Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Tällä sivulla näet suomen kielen taidon osoittamista koskevat ohjeet ja osoittamiseen käyvät todistukset. 

Tämä ohje koskee kaikkia Oulun yliopiston hakukohteita, joissa on Opintopolkuun merkitty opetuskieleksi suomi.

Poikkeukset:

 

Voit todentaa kielitaitosi seuraavilla tavoilla. Liitä hakemuksellesi kopio todistuksestasi, jossa jokin alla olevista näkyy:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä TAI
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2- suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa
  • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00) TAI
  • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa
  • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) TAI
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI
  • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 •  Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4   kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Viimeksi päivitetty: 29.3.2021