Prosessitekniikka

Prosessitekniikka, Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

 • Koulutuksessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kemiantekniikka, automaatiotekniikka ja ympäristön hyvinvointi

 • Pääset suunnittelemaan ja kehittämään puhtaampaa ja kestävämpää tuotantoa

 • Koulutus takaa sinulle loistavat urakehitysmahdollisuudet

Lue lisää ja hae

Prosessitekniikka kattaa Suomen suurimmat teollisuudenalat: metalli-, kemian- ja metsäteollisuuden. Ympäristön hyvinvointi, luonnonvarojen ja energian riittävyys ja käytön tehokkuus, uusiutuvien materiaalien käyttö sekä kiertotalous ovat prosessitekniikan koulutuksen kantavia teemoja. Koulutus antaa valmiudet kehittää olemassa olevia teknologioita entistä paremmiksi sekä luoda kokonaan uusia ja ennen näkemättömiä ratkaisuja.

Prosessitekniikan aineopinnoissa aihepiireinä ovat termodynamiikka, aineen-, liikkeen ja lämmönsiirtoilmiöt sekä mekaaniset, kemialliset ja fysikaaliset yksikköprosessit. Opintoihin valitaan opintosuunta ja sitä tuetaan halutuilla osaamiskokonaisuuksilla.

Automaatiotekniikassa opitaan hallitsemaan, optimoimaan ja säätämään monimutkaisia prosesseja sekä toteuttamaan niiden tarvitsemaa automaatiota modernien järjestelmien ja instrumenttien avulla.

Biotuotteet ja bioprosessitekniikassa opitaan biomateriaalien prosessointia, biotuotteiden suunnittelua ja hyödyntämistä sekä mikrobien hyödyntämistä prosessiteollisuudessa ja vedenpuhdistuksessa.

Kemiantekniikassa opitaan vaativaa prosessisuunnittelua, joka on tärkeää tehokkaalle, puhtaalle ja kestävälle tuotannolle vedenpuhdistuksessa, lääketeollisuudessa, öljynjalostuksessa, kemikaalien tuotannossa ja sellutehtaalla.

Prosessimetallurgia keskittyy erityisesti raudan, terästen ja ferroseosten valmistukseen sekä muihin pyrometallurgisiin valmistusprosesseihin, joissa vaadittavat lämpötilat nousevat jopa 2000 asteeseen.

Prosessitekniikan opiskelija voi suuntautua rikastustekniikkaan, jolloin DI-vaiheeseen siirrytään Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Prosessitekniikan diplomi-insinöörien taidot ovat sovellettavissa eri teollisuuden aloille, joten työmarkkinat ovat laajasti avoinna niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Prosessitekniikan diplomi-insinöörit sijoittuvat pääosin asiantuntija-, kehitys-, suunnittelu- ja johtotehtäviin teollisuuteen.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • automaatioinsinööri
 • tuotannonsuunnittelija
 • prosessisuunnittelija
 • käyttöpäällikkö
 • tuotekehitysinsinööri

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • englanti