Haluan opiskella terveystieteitä

Terveystieteet

Terveystieteet, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Ihmisen terveyteen liittyvä tieto kehittyy koko ajan, ja ala tarvitsee uudenlaisia terveystieteellisen tutkimuksen osaajia ja asiantuntijoita. 

Terveystieteiden opiskelijana saat vankat perustiedot hoitotieteen ja terveyshallintotieteen teoreettisista perusteista, mikä auttaa sinua soveltamaan osaamistasi käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijayhteisöissä.

 • Opit laaja-alaisesti hoitotieteestä, terveyshallintotieteestä sekä terveystieteen tutkimuksesta ja teoreettisista perusteista.
 • Pääset opiskelemaan uusimpien laitteiden ja teknologioiden parissa.
 • Saat valmiudet toimia terveydenhuollon asiantuntija- ja johtamistehtävissä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Miksi terveystieteitä Oulussa?

Opiskelun keskiössä on yhteisöllinen oppiminen ja opiskelu tapahtuu pääasiassa etäopetuksena verkossa. Terveystieteiden opiskelu Oulun yliopistossa voi näin ollen tapahtua eri paikkakunnaltakin.

Ihmisen hyvinvoinnin asiantuntija

Terveystieteiden keskiössä on ihminen. Tutkimus, opetussisällöt ja tehtävät keskittyvät ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Hankkimasi osaaminen auttaa turvaamaan terveys- ja hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Myös tekoäly ja digitalisaatio ovat vahvasti ja monitasoisesti läsnä terveydenhuoltoalalla. Alalla käytettävät tekniikat kehittyvät koko ajan, ja opintojesi aikana opit kehittämään sekä hyödyntämään erilaisia terveydenhuollon digitaalisia palvelujärjestelmiä.

 

 

20

aloituspaikkaa

 

100 %

suomenkielinen opetus

 

124

eri työnimikettä

 

Terveydenhuollon johdon ammattilaiseksi 

Opinnot painottuvat terveydenhuollon kehittämisen, johtamisen ja koulutuksen teoreettiseen tarkasteluun sekä työelämäyhteyksiin. Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet soveltaa kartuttamiasi tietoja työelämässä terveydenhuollon tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

Voit kehittää asiantuntijuuttasi edelleen jatkamalla maisterivaiheen opintoihin. Maisterintutkinto antaa valmiuksia erilaisiin terveydenhuollon hallinto-, johtamis- sekä koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • terveystieteiden opettaja
 • sosiaali- ja terveysjohtaja
 • toimialajohtaja
 • ylitarkastaja
 • erityisasiantuntija
 • kliininen asiantuntija
 • ylihoitaja
 • osastonhoitaja
 • projektipäällikkö
 • palvelupäällikkö

 

Kiinnostuitko terveystieteistä?

Lue lisää ja hae Opintopolussa