Terveystieteet

Terveystieteet, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Ihmisen terveyteen liittyvä tieto kehittyy koko ajan, ja ala tarvitsee uudenlaisia terveystieteellisen tutkimuksen ja teorian osaajia. Terveystieteiden opiskelijana opit perusteet hoitotieteestä, terveyshallintotieteestä ja terveystieteiden akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisestä. Saat myös vankat perustiedot terveystieteellisestä tutkimuksesta ja terveystieteiden teoreettisista perusteista, mikä auttaa sinua soveltamaan osaamistasi käytännössä laaja-alaisesti.

 • Opit laaja-alaisesti hoitotieteestä, terveyshallintotieteestä sekä terveystieteen tutkimuksesta ja teoreettisista perusteista.
 • Pääset opiskelemaan uusimpien laitteiden ja teknologioiden parissa.
 • Saat valmiudet toimia terveydenhuollon tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Terveystieteen ammattilainen on monipuolinen asiantuntija

Terveystieteiden kandidaatilla on erittäin monipuoliset valmiudet toimia terveysalalla yhtäältä terveysalan opetuksen sekä hallinnon ja toisaalta myös kliinisen hoitotieteen aloilla. Opiskelijat saavat myös valmiudet verkostoitua kansainvälisesti.

Ihmisen hyvinvoinnin asiantuntija

Terveystieteiden keskiössä on ihminen. Tutkimus, opetussisällöt ja tehtävät keskittyvät ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Hankkimasi osaaminen auttaa turvaamaan hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Myös tekoäly ja digitalisaatio ovat vahvasti ja monitasoisesti läsnä terveydenhuoltoalalla. Alalla käytettävät tekniikat kehittyvät koko ajan, ja pääset opiskelemaan uusimpien laitteiden ja teknologioiden parissa.

 

 

20

aloituspaikkaa

 

100 %

suomenkielinen opetus

 

124

eri työnimikettä

 

Terveydenhuollon johdon ammattilaiseksi 

Opinnot painottuvat terveydenhuollon johtamisen ja koulutuksen teoreettiseen tarkasteluun sekä työelämäyhteyksiin. Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet soveltaa kartuttamiasi tietoja työelämässä terveydenhuollon tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

Voit kehittää asiantuntijuuttasi edelleen jatkamalla maisterivaiheen opintoihin. Maisterin tutkinto antaa valmiuksia erilaisiin hallinto- ja suunnittelutehtäviin sekä muihin asiantuntijatehtäviin.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • terveystieteiden opettaja
 • sosiaali- ja terveysjohtaja
 • toimialajohtaja
 • ylitarkastaja
 • erityisasiantuntija
 • ylihoitaja
 • projektipäällikkö
 • palvelupäällikkö.

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • terveystieto
 • psykologia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • biologia.

 

Lue lisää ja hae