Tutkimusrahoitus- ja hankkeet

Vuonna 2016 yliopiston täydentävän tutkimusrahoituksen osuus oli 34,8 % yliopiston kokonaisrahoituksesta. Kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus oli 6,7 miljoonaa euroa. Täydentävä rahoitus koostuu pääasiassa Suomen Akatemian, Tekesin ja Euroopan unionin projektirahoituksesta.

Tutkimuksen huiput

Oulun yliopisto panostaa korkealuokkaiseen tutkimukseen. Monet tutkimusyksikkömme edustavat kansainvälistä kärkeä omilla aloillaan. Lisäksi yliopisto on koordinaattorina ja kumppanina useissa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävissä tutkimusyhteistyökokonaisuuksissa.