InStreams Hub - epäorgaanisen kiertotalouden tutkimuskeskittymä

Yksi maailman suurimmista kiertotalouden tutkimuskeskittymistä, Oulun yliopiston InStreams Hub, keskittyy epäorgaanisten teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Alkuvuodesta 2020 perustettu tutkimuskeskittymä kokoaa huippututkijoita yhteen ratkomaan luonnonvarojen viisasta käyttöä sekä kestävän teollisen tuotannon haasteita.

Tavoitteena on myös entisestään syventää teollisuuden ja yliopiston yhteistyötä, kasvattaa tietoisuutta kiertotaloushaasteiden tärkeydestä, sekä parantaa edellytyksiä tutkimustulosten kaupallistamiseksi. Keskeisimmät teemat ovat: kestävät teolliset prosessit, uudet sementtiä korvaavat sideaineet, energianvarastointi (mm. paristotutkimus), ympäristösovellukset, materiaalien karakterisointi sekä kiertotalouden arvoketjut ja liiketoimintamallit.

Monitieteelliseen tutkimuskeskittymään kuuluu useita Oulun yliopiston tutkimusryhmiä. Aiheen parissa työskenteleviä tutkijoita on yli 100. Tutkimuskeskusta johtaa professori Mirja Illikainen.
Inorganic energy materials