Jouko Miettunen

Jouko Miettunen

PhD

Professori
Epidemiologia

Yhteensä 254 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 5531, joista eniten siteerattu julkaisu 243. Julkaisujen h-indeksi on 40.00. (Scopus)

Biografia

Työskentelen kliinisen epidemiologian professorina, teen tutkimusta erityisesti psykiatriaan ja psykologiaan liittyvistä aiheista Pohjois-Suomen syntymäkohortissa. Toimin tällä hetkellä myös Oulun yliopiston tutkijakoulun varadekaani. Minulla on kokomusta useista kansallisista ja kansainvälisistä projekteista liittyen elämänkaariepidemiologiaan. Taustatutkintoni ovat tilastotieteestä ja epidemiologiasta. Olen ohjannut 15 väitöskirjaa ja minulla on yli 290 julkaisua, erityisesti liittyen mielenterveyteen, epidemiologiaan ja lääketieteelliseen tilastotieteeseen. Kts. myös kotisivuni: http://www.joukomiettunen.net/.

Tutkimusaiheet

 • skitsofrenia
 • masennus
 • temperamentti
 • biostatistiikka
 • epidemiologia
 • mielenterveys
 • meta-analyysit

Oulun yliopiston tutkijakoulun varadekaan

Työskentelen tällä hetkellä Oulun yliopiston tutkijakoulun varadekaaninan, vastuualueeni on tutkijakoulun tohtorikoulutus. Olen myös Terveyden ja Biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan jäsen ja lääketieteen tohtoriohjelman FT-tutkintojen vastaava.

Social media

Tutkimusryhmät

 • Tutkimusryhmän johtaja, Psychiatric Epidemiology Research Group

Valikoidut julkaisut

 • Miettunen, Jouko; Haapea, Marianne; Björnholm, Lassi; Huhtaniska, Sanna; Juola, Teija; Kinnunen, Lotta; Lehtiniemi, Heli; Lieslehto, Johannes; Rautio, Nina; Nordström, Tanja (2019) Psychiatric research in the Northern Finland Birth Cohort 1986-a systematic review. - International journal of circumpolar health 78 (1), 1571382 . [Original] [Self-archived]
 • Räsänen, Sami; Niemelä, Mika; Nordström, Tanja; Hakko, Helinä; Haapea, Marianne; Marshall, Catherine A.; Miettunen, Jouko (2017) Parental hospital-treated somatic illnesses and psychosis of the offspring-The Northern Finland Birth Cohort 1986 study. - Early intervention in psychiatry n/a (n/a), n/a . [Original]
 • Mustonen, Antti; Niemelä, Solja; Nordström, Tanja; Murray, Graham K.; Mäki, Pirjo; Jääskeläinen, Erika; Miettunen, Jouko (2018) Adolescent cannabis use, baseline prodromal symptoms and the risk of psychosis. - British journal of psychiatry 212 (4), 227-233 . [Original] [Self-archived]
 • Jääskeläinen, E.; Juola, T.; Korpela, H.; Lehtiniemi, H.; M. Nietola, M.; Korkeila, J.; Miettunen, J. (2018) Epidemiology of psychotic depression : systematic review and meta-analysis. - Psychological medicine 48 (6), 905-918 . [Original]
 • Hulkko, A. P.; Murray, G. K.; Moilanen, J.; Haapea, M.; Rannikko, I.; Jones, P. B.; Barnett, J. H.; Huhtaniska, S.; Isohanni, M. K.; Koponen, H.; Jääskeläinen, E.; Miettunen, J. (2017) Lifetime use of psychiatric medications and cognition at 43 years of age in schizophrenia in the Northern Finland Birth Cohort 1966. - European psychiatry 45, 50-58 . [Original] [Self-archived]
 • Immonen, Johanna; Jääskeläinen, Erika; Korpela, Hanna; Miettunen, Jouko (2017) Age at onset and the outcomes of schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. - Early intervention in psychiatry 11 (6), 453-460 . [Original] [Self-archived]
 • Miettunen, J.; Nordström, T.; Kaakinen, M.; Ahmed, A. O. (2016) Latent variable mixture modeling in psychiatric research : a review and application. - Psychological medicine 46 (3), 457-467 . [Original]
 • Jääskeläinen, Erika; Haapea, Marianne; Rautio, Nina; Juola, Pauliina; Penttilä, Matti; Nordström, Tanja; Rissanen, Ina; Husa, Anja; Keskinen, Emmi; Marttila, Riikka; Filatova, Svetlana; Paaso, Tiina-Mari; Koivukangas, Jenni; Moilanen, Kristiina; Isohanni, Matti; Miettunen, Jouko (2015) Twenty years of schizophrenia research in the Northern Finland Birth Cohort 1966 : A systematic review. - Schizophrenia Research and Treatment 2015, 1-12, 524875 . [Original]
 • Jääskeläinen, Erika; Juola, Pauliina; Hirvonen, Noora; McGrath, John J.; Saha, Sukanta; Isohanni, Matti; Veijola, Juha; Miettunen, Jouko (2013) A systematic review and meta-analysis of recovery in schizophrenia. - Schizophrenia bulletin 39 (6), 1296-1306 . [Original]
 • Miettunen, J.; Murray, G. K.; Jones, P. B.; Mäki, P.; Ebeling, H.; Taanila, A.; Joukamaa, M.; Savolainen, J.; Törmänen, S.; Järvelin, M. -R.; Veijola, J.; Moilanen, I. (2014) Longitudinal associations between childhood and adulthood externalizing and internalizing psychopathology and adolescent substance use. - Psychological medicine 44 (8), 1727-1738 . [Original]
 • Käkelä, J.; Panula, J.; Oinas, E.; Hirvonen, N.; Jääskeläinen, E.; Miettunen, J. (2014) Family history of psychosis and social, occupational and global outcome in schizophrenia : a meta-analysis. - Acta psychiatrica Scandinavica 130 (4), 269-278 . [Original]

Ohjauskokemus

Ohjatut väitöskirjat
 • Filatova Svetlana, FT ( Skitsofrenian ilmaantuvuus ja varhaisen motorisen kehityksen yhteys skitsofreniaan ja skitsotypaalisuuteen) [2018] (pääohjaaja) - https://www.oulu.fi/yliopisto/node/49710

 • Haapea Marianne, FT (Valinta- ja informaatioharha psykiatrisessa väestötutkimuksessa. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin tutkimus) [2010] (toinen ohjaaja) - http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-6157-2

 • Huhtaniska Sanna, LT (Psykoosilääkkeiden ja bentsodiatsepiinien yhteys aivojen rakenteellisiin muutoksiin skitsofreniassa) [2018] (pääohjaaja) - https://www.oulu.fi/yliopisto/node/50057

 • Hulkko Anja, LT (Elinaikaisen psykoosilääkityksen ja muun psyykenlääkityksen yhteys kognitioon skitsofreniassa. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttitutkimus) [2017] (toinen ohjaaja) - https://www.oulu.fi/yliopisto/node/48907

 • Juola Pauliina, LT (Skitsofrenian ennuste ja ennustetekijät Pohjois-Suomen vuoden
  1966 syntymäkohortissa) [2015] (toinen ohjaaja) - http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0772-8

 • Käkelä Juha, LT (Suvussa esiintyvät mielenterveyden häiriöt ja pitkän ajan ennuste skitsofreniassa) [2018] (pääohjaaja) - https://www.oulu.fi/yliopisto/node/52440

 • Keskinen Emmi, LT (Vanhemman psykoosi sekä skitsofrenian ja muiden psykoosien riski- ja suojaavat tekijät. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti) [2015] (pääohjaaja) - http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1048-3

 • Mäkinen Johanna, LT (Julkaistun tieteellisen tutkimuksen systemaattinen haku ja arviointi - sovellus skitsofreniatutkimuksessa) [2010] (pääohjaaja) - http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514262838.pdf

 • Moilanen Jani, LT (Psykoosilääkkeiden käyttö ja käytön yhteys ennusteeseen ja aivojen rakenteeseen skitsofreniassa – Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti) [2016] (toinen ohjaaja) - http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1206-7

 • Mustonen Antti, LT (Teini-iän päihteiden käyttö ja psykoosiriski vuoden 1986 Pohjois-Suomen syntymäkohortissa) [2018] (pääohjaaja, Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen ja Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan väitöspalkinto) - https://www.oulu.fi/yliopisto/node/54704

 • Penttilä Matti, LT (Duration of untreated psychosis - the Northern Finland 1966 Birth Cohort) [2013] (toinen ohjaaja) - http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0149-8

 • Ramsay Hugh, LT (Psykoosiriskiä ja heikkoa kognitiivista suoriutumista ennustavat tekijät) [2017] (toinen ohjaaja) - https://www.oulu.fi/yliopisto/node/48972

 • Rissanen Ina, LT (Hermostoon vaikuttavat lääkkeet ja itsetuhoinen ajattelu ja käyttäytyminen. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti) [2015] (pääohjaaja, Suomen Psykiatrian tutkimusseuran väitöspalkinto) - http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0807-7

 • Roivainen Eka, FT (Näkökulmia psykologisten arvioiden luotettavuuteen. Tutkimus testinormeista.) [2015] (pääohjaaja) - https://www.oulu.fi/yliopisto/node/38078

 • Taka-Eilola Tiina, LT (Mielenterveysongelmat raskausaikana masentuneiden äitien lapsilla Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortissa - yhteys vanhempien vakaviin mielenterveyshäiriöihin) [2019] (toinen ohjaaja) - https://www.oulu.fi/yliopisto/node/59248

Tutkimusvierailut

 • Honorary Research Fellow
  1.11.2005 - 30.4.2006

  Tutkimusvierailu Imperial College Lontooseen, apuraha Suomen Akatemialta.