Marjukka Nurkkala

PhD

Tutkijatohtori

Biografia

Tutkin terveyskäyttäytymistä erityisesti syömisen, kehonkuvan ja liikkumisen näkökulmasta. Väitöskirjani aiheena oli häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, paino ja fyysinen aktiivisuus nuorilla miehillä ja merkittävästi lihavilla työikäisillä. Olen kiinnostunut erityisesti syömiskäyttäytymisen psykologiasta sekä joustavan ja rennon syömisen edistämisestä, mikä tukee sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia.

Tutkimusaiheet

  • Syömiskäyttäytyminen
  • Suhde syömiseen ja kehoon
  • Terveyttä edistävä ravitsemus
  • Terveyskäyttäytyminen
  • Fyysinen aktiivisuus

Social media

Ohjauskokemus

Pro gradu -työn ohjaus
  • Suvi Kulvik (2018). Kutsuntaikäisten miesten ruokailutottumukset, ruokailutottumusten ja päivittäisen liikkeelläolon määrän välinen yhteys ja liikuntaintervention vaikutus ruokailutottumuksiin.

Lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjaus
  • Teemu Poikkimäki ja Erik Rantala (2016). Eri ikäisten urheilijoiden syömishäiriökäyttäytyminen lajityypeittäin.

  • Leevi Mäkituomas (2020). Yhteys liikunnan kilpailullisen tavoitteellisuuden ja kehokokemuksen välillä urheiluseuratoimintaan osallistuvilla nuorilla.

  • Tuulia Puolitaival ja Ulrika Sieppi (2020). Health behaviors associated with videogaming in young men – a population-based MOPO study.

  • Miika Niskanen ja Valtteri Paananen (meneillään). Fyysisen aktiivisuuden yhteys palveluskelpoisuusluokkaan ja palveluksen keskeyttämiseen – väestöpohjainen kutsuntaikäisten MOPO-tutkimus.